Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Žáci z 9.A a 9.B pod vedením paní učitelky Abrtové a Zemánkové vymysleli projekt s názvem „Zahradníci ze školy“. 

Co je náplní našeho projektu?

ProjektPostupně oslovíme farmáře, pěstitele, zahrádkáře a firmy, které se zabývají zahradničením, jestli by nám poskytli semena zeleniny, ovoce, květin, truhlíky, zeminu nebo zahradnické pomůcky. My potom společně připravíme zeminu, semena zasadíme, budeme zalévat a starat se o vše potřebné. 

Konečnou fází celého projektu je uspořádání školního zahradnického trhu, na který pozveme rodiče, vedení města a zástupce firem. Sazenice chceme prodávat „za symbolickou cenu“ a tím získat příspěvek na školní výlet na jižní Moravu.

Přínosy projektu:

  • Spolupracujeme v týmu, rozdělení práce v týmu
  • Učíme se hledat nové možnosti a nová řešení
  • Učíme se, jak oslovit firmy, vedení města
  • Šíříme osvětu o nutnosti jídlem neplýtvat a zbytečně jídlo nevyhazovat
  • Hledáme možnosti, jak propojit rodiče, veřejnost a školu

Články

Září

V rámci našeho projektu zahradníci ze školy jsme společně vytvořili logo projektu a úvodní text na webové stránky. Rozdělili jsme se do různých skupin. Každá skupina pracuje na jiné části našeho projektu. Společně pak hodnotíme jednotlivou práci ve skupinách.

Reportéři – točí propagační video projektu, vytváří spoty pro TV Zahradník a fotografují celý projekt.

Novináři – zpracovávají texty na web a do tisku.

Sponzoři – připravují e-mail pro sponzory se žádostí o sponzorský dar a komunikují s nimi.

Propagace – připravují plakáty, pozvánky, infokarty.

Kameny – připravují dárkové předměty ve formě veselých kamenů.

Říjen

Skupiny jsou rozdělené a nyní každá usilovně pracuje na své části našeho společného projektu.

Novináři sepsali svoji první zprávu do tisku o našem projektu. Teď se připravují na setkání s panem starostou nebo panem místostarostou Rokycan. Musí si sepsat body, o kterých chtějí mluvit a připravit se na otázky, na které se může pan starosta nebo pan místostarosta zeptat. Zárověň je chtějí požádat o propagaci celého projektu pomocí zprávy v městském rozhlase a vylepením plakátů na plakátovací plochy.

Reportéři sepisují scénář našeho prvního propagačního videa. Společně vytváří dialogy, které budou na videu a připravují rekvizity.

Skupina "sponzoři" připravuje text a pozvánku na zahradnický trh, který se bude konat v průběhu května 2020.

Propagace tvoří plakát, kde chce oslovit ostatní žáky naší školy. Potřebujeme pomoc se sběrem plastových kelímků. Plastové kelímky použijeme na výsev semen.

Kameny připravují text a plakát o tom, co to vůbec skupina kameny je a co je její náplní. Jste zvědaví? Skupina kameny připraví kameny, kterým vdechne život tím, že jim nakreslí oči. Tyto kameny pak bude rozdávat na zahradnickém trhu jako malý dáreček k nákupu sazenic. Doufejme, že udělají všem nakupujícím radost.

ProjektProjekt
Listopad

Kameny – skupina kameny chtěla tvořit veselé kameny, které by rozdávala jako malý dáreček k nákupu sazenic. Společně jsme tedy vyšli k řece Klabavce a hledali jsme vhodné kameny. Chtěli jsme kameny, které budou hladké, světlé a ideálně z břehů řeky. Ale ouha. My jsme mysleli, ale asi moc nedomysleli. Potřebovali jsme cca 300 kamenů, ale našli jsme jich sotva 5. Takže v naší skupině nastala panika. Co teď? Hned jsme dali hlavy dohromady a vymýšleli, čím kameny nahradit. Nakonec jsme společně odsouhlasili, že kameny nahradíme dřevěnými kolečky, na která nakreslíme květiny nebo ornamenty. Jako první jsme napsali dopis pro sponzory a požádali jsme je o sponzorský dar ve formě dřevěných koleček. Takže od teď jsme skupina dřevěná kolečka.

Reportéři – si připravili všechny potřebné rekvizity pro natáčení reklamního spotu a během krátké chvíle se můžete těšit na propagační video o našem projektu.

Novináři – se připravují na setkání s panem místostarostou Rokycan. Chtějí ho požádat o možnost vyhlásit zahradnický trh městským rozhlasem a použít městské plochy pro nalepení plakátů.

Sponzoři – postupně odpovídají sponzorům na e-maily a reagují na další podněty. A že to dá někdy pořádně zabrat, než napíšou odpověď.

Propagace – postupně připravuje pozvánky na zahradnický trh a cedule s rozmístěním zahradnického trhu s různými popisky.

Prosinec

V prosinci se vybraní zástupci z jednotlivých skupin zúčastnili setkání s panem místostarostou Mgr. Janem Šaškem na rokycanské radnici. Na společné setkání jsme se velmi dobře a musím říci, že dlouho, připravovali. Společně jsme si napsali scénář našeho setkání. Každý zástupce jedné ze skupin představil, čím se jeho skupina zabývá a co má na starosti nebo jaké jí čekají ještě úkoly. Společně jsme mu ukázali naše www stránky a požádali ho, jestli by nám s naším projektem trochu nepomohl. Chtěli jsme, aby na radnici vyvěsil naše plakáty a požádal ostatní zaměstnance radnice, jestli by nám mohli sbírat plastové kelímky do kterých budeme sázet sazenice. Také jsme potřebovali, jestli je možné nechat vyhlásit městským rozhlasem pozvánku na školní zahradnický trh, až budeme vědět jeho přesné datum. Pan místostarosta byl velmi milý a slíbil, že se pokusí ostatní kolegy z radnice přesvědčit ke sběru kelímků. A až budeme vědět přesný termín trhu, ať mu dáme vědět a on se o hlášení v rozhlase postará. Čas strávený s panem místostarostou utekl velmi rychle a my jsme se pomalu loučili. Takže, dobře poslouchejte městský rozhlas, abyste věděli, kdy se bude konat náš zahradnický trh.

Leden

Tak jsme se přehoupli do nového kalendářního roku. Ale ten školní běží trochu jiným tempem. I my jsme balancovali nad tím, co se nám v našem projektu povedlo a kde máme naopak velké rezervy. Shodli jsme se na tom, že musíme zlepšit naší e-mailovou komunikaci a zrychlit naší práci na propagačním videu. Ta nám opravdu hodně vázne. Zatím jsme nenatočili jedinou klapku. 

Také se pomalu připravujeme na začátek sázení našich semen. To máme sice v plánu až v druhé půlce února, ale čas opravdu letí jako splašený.

Ale abychom stále jenom nekritizovali, zde je menší výčet toho, co se nám povedlo. Skupina kameny, která se musela přejmenovat na dřevěná kolečka a tím pádem změnit náplň ve skupině, se velmi rozjela. Máme již několik koleček s obrázky různých zvířat, které budeme rozdávat jako malý dárek. Skupina propagace se také činí, kreslí jeden leták za druhým tak rychle, že ostatní nestačí letáky roznášet po škole. Také se nám daří psát články na web, kde shrneme, co jsme ten měsíc dělali.

Certifikáty a jiné úspěchy