Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Den školy nanečisto

Netradiční výuka pro předškoláky

Každý rok zveme předškoláky z Rokycan a okolí, aby přišli k nám do školy a zkusili si, jak to vypadá a probíhá ve škole. Co je tedy u nás čeká?

  • 4 předměty z výběru Čj, M, Hv, Aj, Vv, prvouka
  • Každý předmět 20 – 30 minut
  • Skutečné vyučování s učebními pomůckami a technickým vybavením, které najdete jen u nás – počítač, videoprojekce, interaktivní tabule
  • Na konci vyučování získá každý žák vysvědčení

Certifikáty a jiné úspěchy