Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Dějepis

Škola je zapojená do projektu  Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Prostřednictvím filmových projekcí, následných diskusí s pamětníky, historiky  či filmaři a pořádáním výstav přibližujeme žákům naši moderní historii, zejména pak komunistické období československých dějin.

Navázali jsme spolupráci s Muzeem dr. B. Horáka. Žáci naší školy se pod odborným vedením p. Janouškové připravují na průvodcovskou činnost. Své spolužáky i rokycanskou veřejnost provázejí samostatně jednotlivými expozicemi.

Do hodin zapojujeme projektové vyučování. Jedním z úspěšných projektů byla např. Historie Rokycan. Celému projektu předcházela exkurze s odborným výkladem pracovníka muzea. Žáci si vše nejen zapisovali, kreslili, ale také sami fotili. Výsledkem byly přehledné tabule o historii našeho města.

Hodiny dějepisu bývají ještě navíc doplňovány promítáním DVD k jednotlivým probíraným tématům. Prostřednictvím filmů se látka stává pro žáky srozumitelnější a samozřejmě mnohem lákavější.

Mgr. Hana Jedličková

D

D

Certifikáty a jiné úspěchy