Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Dějepis

Do hodin zapojujeme projektové vyučování nebo IT techniku.

Jedním z úspěšných projektů byla např. Historie Rokycan. Celému projektu předcházela exkurze s odborným výkladem pracovníka muzea. Žáci si vše nejen zapisovali, kreslili, ale také sami fotili. Výsledkem byly přehledné tabule o historii našeho města.

Dějepis bývá ještě navíc doplňován promítáním videí k jednotlivým probíraným tématům. Prostřednictvím filmů se látka stává pro žáky srozumitelnější a samozřejmě mnohem lákavější.

V rámci aktivizace žáků používáme počítačové programy a aplikace jako například Kahoot.

 

D

D

Certifikáty a jiné úspěchy