Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Chemie

Chemie je součástí našeho každodenního života, vždyť informace na obalech potravin nejsou nic jiného, než názvy různých chemických látek.

Chemie se na naší škole vyučuje na II. stupni v 8. a 9. ročníku. Výuka chemie se zaměřuje na rozvíjení zájmu o obor, vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, které provádíme v plně vybavené učebně chemie. Učíme řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy. Pří praktikách získané vědomosti aplikujeme do praxe.

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

  • frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními
  • nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
  • práce ve skupinách
  • demonstrační pokusy

 

Certifikáty a jiné úspěchy