KROUŽEK ANP – ambulantně nápravná péče

kdy:

Kroužek vede Mgr. Michaela Soukupová, Mgr. Jarmila Havlová

Náplň kroužku  -  náprava dyslektických vad

Základem nápravy je dlouhodobá spolupráce s rodiči a jejich důsledná každodenní kontrola a práce s dítětem.

Zásady práce s dítětem se specifickou poruchou učení:
  1. Trpělivost, klid, optimistický výhled do budoucnosti
  2. Nešetřit pochvalou, oceněním za dobré výsledky a za snahu
  3. nedopustit, aby se dítě něco naučilo chybně
  4. Pracovat s dítětem krátce, ale často
  5. Využívat zájmu dítěte, hodně pohybu pro dítě
  6. Nepřipustit vznik pocitu méněcennosti u dítěte
  7. Vyloučit všechny rušivé podněty, pracovat za dokonalého soustředění
  8. Výkony hodnotit spravedlivě, vytvořit ovzduší spolupráce
  9. Spolupráce školy a rodiny
  10. Spolupráce s poradenským zařízením
Užitečné internetové stránky:

www.dyscentrum.org

www.pppnj.adslink.cz/data/reedukace,html//dyslexie

www.pastelka-labut.com