Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ  pondělí 4.9.2023

KONEC VYUČOVÁNÍ V 1.POLOLETÍ   středa  31.ledna 2024

 

VÝUKA V 2.POLOLETÍ – čtvrtek 1.února 2024 – pátek 28. června 2024

KONEC VYUČOVÁNÍ V 2.POLOLETÍ   pátek 28. června 2024

 

 

 

Podzimní prázdniny – čtvrtek 26.října 2023-pátek 27.října 2023.

Vánoční prázdniny – sobota 23. prosince 2023 – úterý 2.ledna 2024

Začátek výuky po Vánocích – středa 3.ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 2.února 2024

Jarní prázdniny – 11.března 2024 – 17.března 2024

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28.března 2024 – pátek 29.března 2024(svátek)

Hlavní prázdniny – sobota 29.června 2024 – neděle 1.září 2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2.září 2024

 

Státní svátky:

čtvrtek 28.září 2023

sobota 28.října 2023

pátek 17.listopadu 2023

středa 1. května 2024

středa 8. května 2024

                      

 

Ředitelské volno:

 

Pátek 29.září 2023

 

Zápis do 1.ročníku – 19.4., 20.4.2024 

 

Odevzdání přihlášek na střední školy s konáním talentové zkoušky – do 30.11.2023

Odevzdání přihlášek na ostatní školy-15.3.2024

 

Plán aktivů a konzultačních hodin:

4.9.2023 – aktiv pouze první třídy – 9 hodin – aula –rodiče s vedením školy, vedoucí vychovatelka ŠD

3.10.2023 – aktiv – pouze rodičů prvních tříd

14.11.2023 – aktiv – všechny třídy (1.třídy tripartity)

9.1.2024 – konzultační den

14.5.2024 – konzultační den/aktiv dle potřeb třídního učitele

 

Konzultační hodiny jednotlivých učitelů naleznete na webových stránkách od září 2023

 

Pedagogické rady:

9.11.2023              22.1.2024         25.4.2024           24.6.2024

Certifikáty a jiné úspěchy