Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Historie

HistorieŠkola v ulici Míru byla první budovou na území města Rokycany, která byla postavena pouze za účelem vzdělávání.

Stavba byla zahájena v květnu roku 1898  a staviteli Kotkovi se podařilo dokončit dílo za šest měsíců.

Začátkem září 1899 byla škola slavnostně posvěcena a historie školy započala. Nejprve byla v budově umístěna dívčí měšťanská škola a třídy obecního gymnázia. V roce 1905 se gymnázium přestěhovalo do nové budovy a do uvolněných tříd zasedli chlapci z chlapecké měšťanské školy. První i druhá světová válka se na chodu školy podepsaly-ze tříd se staly kasárny, strážnice, vězení, či ubytovna pro vojáky. Až v roce 1945 končí přerušování výuky a škola začíná nabírat normální řád.

Po sjednocení koncepce školství se školy dotkly už jen změny stavební. Od roku 1975/76 se škola zaměřila na rozšířenou výuku sportu a byly zde třídy se zaměřením na hokej. Mnoho kvalitních hráčů odtud odcházelo do týmů Západočeského kraje i celé republiky. V roce 2001 došlo ke sloučení Základní školy ulice Míru a  Základní školy Za Radnicí. Výuka probíhala ve dvou budovách – v ulici J.Knihy a v ulici Míru. Stálou součástí vyučovacího procesu byly speciální třídy určené slabším žákům s poruchami učení, např.dyslexií, dysortografií, dyskalkulií apod.

Největší katastrofa dřímala ve zdech školní budovy. V srpnu 2007 se při  renovaci podlah odkryla nebezpečná houba dřevomorka a celá budova byla uzavřena. Začala rozsáhlá rekonstrukce. Zbyly jen obvodové zdi. Výuka po celé dva školní roky a část třetího probíhala v provizorních prostorách. Školu potkaly rány v podobě úbytku dětí, zmenšení pedagogického sboru…

V březnu 2010 byla budova slavnostně znovuotevřena a výuka od této chvíle probíhala opět jen v jedné budově, v ulici Míru 64. Ovšem nyní v nově zrekonstruovaných třídách a učebnách, s nejmodernějším technickým vybavením ve městě. Škola začíná vzkvétat a nabízet kvalitní a moderní výuku všem dětem.

Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 196 žáků. Výuka probíhá v deseti třídách.

V průběhu roku byly vybaveny třídy prvního stupně nábytkem a lavicemi, vytvořili jsmé krásnou hudebnu, která slouží jako zasedací místnost a koncertní sál. Máme také cvičnou kuchyňku, ve které žáci druhého stupně moc rádi vaří.

Školní rok 2012/2013 jsme zahájili opět s vyšším počtem žáků i tříd. V jedenácti třídách se vzdělává 213 žáků. Máme první třídy zaměřené na hudební a výtvarnou výchovu. A pokračujeme v zaměření na estetiku.

Certifikáty a jiné úspěchy