Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Učitelé, třídnictví

!!! Schůzku s každým učitelem je možné domluvit telefonicky na čísle 371 729 838 nebo 606 048 295.

Vedení školy

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D

 • ředitelka školy

Mgr. Lenka Zátková

 • zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Zdeňka Pelikánová

 • zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelé

 • 1.A Mgr. Ilona Vildová                  
 • 1.B Mgr. Světlana Chmelíková
 • 2.A Mgr. Petra Dolanová
 • 2.B Mgr. Alena Hořicová
 • 3.A Dominika Manková, DiS.
 • 3.B Mgr. Petra Brožková
 • 4.A Mgr. Edita Kantoříková
 • 4.B Mgr. Julie Matoušková
 • 5.A Mgr. Václava Pohlotová
 • 5.B Martina Hauerová, B.A.
 • 6.A Mgr. Martina Paulová
 • 6.B Mgr. Vladimíra Janovcová
 • 7.A Mgr. Monika Váňová
 • 7.B Mgr. Sylva Zemánková
 • 8.A Mgr. Lucie Popovičová
 • 8.B Mgr. Hana Schwarzová
 • 9.A Mgr. Martina Střelbová
 • 9.B Mgr. Martina Finková

Netřídní učitelé

 • Mgr. Vladimír Vacík
 • Mgr. Marika Monhartová
 • Mgr. Dalibor Mukenšnábl
 • Oksana Roman
 • Mgr. Barbora Rýdlová
 • Mgr. Marcela Spěváčková
 • Mgr. Martin Šiška
 • Mgr. Jana Šplíchalová
 • Mgr. Bibiana Vyšná
 • Kateřina Tyrová
 • Eva Balounová, DiS.

Vychovatelky školní družiny

 • Lenka Součková (vedoucí vychovatelka)
 • Bc. Barbora Gregorová
 • Zdeňka Klémová
 • Věra Vavřičková, DiS.
 • Bc. Pavla Zajíčková
 • Přípravná třída Mgr. Milena Palusková

Pedagogičtí asistenti

 • Anna Dobiášová
 • Markéta Eretová
 • Adéla Fouňová
 • Bc. Vladimíra Gregorová
 • PaedDr. František Hyndrák
 • Klára Jandová
 • Zuzana Johánková
 • Zdeňka Klémová
 • Jana Kubíková
 • Barbora Kurýlová
 • Monika Málková
 • Oksana Roman
 • Veronika Šebová
 • Šárka Šilpochová
 • Marta Tomanová
 • Bc. Iveta Tycarová
 • Věra Vavřičková, DiS.
 • Bc. Pavla Zajíčková

Ostatní

Metodik prevence

 • Mgr. Marika Monhartová

Speciální pedagog

 • Mgr. Jana Šplíchalová
 • Mgr. Petra Brožková

Výchovný poradce

 • Mgr. Julie Matoušková

Školní psycholog

 • Mgr. Magdaléna Zemanová

Sociální pedagog

 • Eva Balounová, DiS.

Certifikáty a jiné úspěchy