Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Obnovení vybavení školní dílny

Projekt

Obnovení vybavení školní dílny, reg. č. CZ. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005046 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Projekt

Certifikáty a jiné úspěchy