Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Projekt Setkávání

Školní rok 2014/15 bude věnovaný vzájemnému poznávání. Budou se pořádat školní i třídní akce, potkávat se chceme s osobnostmi, fantazií, historií, uměním, městem či školou. Na webových stránkách vás budeme pravidelně informovat o plánovaných akcích. Určitě budou zajímavé!!

Projekt byl ukončen.

ProjektProjekt

Certifikáty a jiné úspěchy