Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

O nás

O násNaše škola sídlí v historické budově, ale svým vybavením a svou činností  plně odpovídá potřebám současnosti. Prohlídka školy zde

Pokud zalistujete naším vzdělávacím programem,  přesvědčíte se, že život na naší škole není úzce zaměřen jen na určitou oblast, ale je stejně pestrý, jako společnost kolem nás a jako život sám!

Velkou pozornost u nás věnujeme informatice – všichni víme, že bez počítačů to dnes prostě nejde, a naši žáci mají možnost využívat nejmodernější technologie nejen v hodinách informatiky v nově vybavené počítačové učebně, ale i v jazykových učebnách a kmenových třídách. Interaktivní tabule SMART se pro žáky stávají naprosto běžnou pomůckou  a vyučování je díky nim pestřejší a efektivnější.

Stejně jako ve všech ostatních školách je i u nás věnována pozornost výuce cizích jazyků, zejména angličtině a němčině. Děti mohou už od počátku školní docházky získávat znalosti z cizích jazyků . Na naší škole se vyučuje anglický  i německý jazyk, jazykově nadaní žáci i všichni zájemci mohou navštěvovat kroužek španělštiny.  Ve dvou moderně vybavených jazykových učebnách jsou vytvořeny dobré podmínky pro výuku.

Na naší škole rozvíjíme a podporujeme i umělecké obory, tradici u nás má divadlo - provozované aktivně i pasivně. Děti, které mají umělecké ambice, najdou uplatnění v dramatickém kroužku. Nejen, že každý rok nastudují  divadelní představení, s nímž na konci roku vystoupí před svými spolužáky  a rodiči, ale především se tu učí správně zacházet s jazykem, gesty, mimikou… A také vystoupit před veřejností a dokázat ovládat trému. Užitečné pro život, že?

Tradiční jsou také pěvecké sbory. Po Uličnících, kteří zanikli nedávno, nastoupily sbory nové – ŠUMíci a ŠUM. Od září pravidelně zkoušejí a vystupují na městských akcích i vlastních koncertech. Navštivte jejich stránky, které jsou umístěny v sekci Kroužky. Přijďte i na jejich koncerty!

Za stejně důležité, jako umět umění vytvářet, je na naší škole pokládáno umět umění „konzumovat“ a porozumět mu. To dětem nabízí Kroužek divadelních diváků.  Během školního roku děti navštěvují plzeňská divadla a shlédnou  představení  všech žánrů. Velkým zážitkem pro ně bývá i to, že jde vždy o běžná večerní představení, nikoli o představení určená pouze pro školy, takže děti se nenásilnou formou učí společenskému chování, vhodnému oblékání, vidí i jiný typ zábavy, než je televize.

V množství zájmových kroužků na naší škole si každé z dětí vybere podle svých zájmů. Máme samozřejmě i kroužky zaměřené na pohybové aktivity jako turistický kroužek nebo sportovní hry.

Velkým plusem  naší školy je i menší počet žáků ve třídách. Všichni žáci a učitelé se navzájem dobře znají, při vyučování je prostor pro individuální přístup, ve škole vládne přátelská atmosféra, a to vše vytváří dobré podmínky pro práci.

Je ještě spousta dalších zajímavostí, které bychom Vám o naší škole mohli povědět, proto Vás zveme k podrobnější prohlídce našich webových stránek nebo k osobní návštěvě naší krásné školy!

Jsme na FB

Certifikáty a jiné úspěchy