Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Německý jazyk

Němčina je na naší škole od šesté třídy druhým volitelným cizím jazykem.K dispozici
máme notebooky a sluchátky vybavenou jazykovou učebnu. Pracujeme s
interaktivní učebnicí Deutsch mit Max. Pravidelně se účastníme olympiád v Nj, kde jsme obvykle dosahovali výborných výsledků. Dbáme na pestrost forem výuky. Samozřejmostí je projektové vyučování. Při výuce rozvíjíme konverzační schopnosti. Jde nám o to, aby se žák byl schopen domluvit a aby jeho jazykové znalosti byly pro něj nadále užitečné nejen v osobním, ale i v profesním životě.

Certifikáty a jiné úspěchy