Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Německý jazyk

Výuka probíhá v odborné jazykové učebně s interaktivní tabulí a systémem Symposium. Pracujeme s interaktivní učebnicí  Deutsch mit Max. Pravidelně se zúčastňujeme olympiád v Nj, kde jsme obvykle dosahovali výborných výsledků. Několikrát jsme se umístili na 1.místě v okresním kole, 3x jsme skončili na 2.místě v kole krajském. Samozřejmostí je projektové vyučování.

Mgr. Hana Jedličková

Certifikáty a jiné úspěchy