Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Učíme se podnikavosti

Naše škola je zapojena do projektu Učíme se podnikavosti

Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol. Jádrem projektu je tedy sdílení zkušeností mezi učiteli 1. a 2. stupně ZŠ s možností využívat praktické unikátní materiály vycházející z vědecky ověřených postupů a metod.

Učíme se podnikavosti

Mgr. Sylva Zemánková
Mgr. Monika Abrtová

Certifikáty a jiné úspěchy