Patron školy

Patronkou naší školy je paní senátorka  Doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Milada Emmerová

Motto, které si pro svůj patronát paní senátorka zvolila je: Lucius Seneca:

"Non scholae sed vitae discimus "Neučíme se pro školu, ale pro život".