Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

„Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt byl ukončen.

Certifikáty a jiné úspěchy