Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Enviromentální výchova

Na naší škole probíhá enviromentální výchova, která se prolíná do všech vyučovacích předmětů, ale především do mnoha mimoučebních aktivit. Řídíme se heslem Planeta Země je náš domov, uklízejme si ji, což znamená naučit děti, že například třídění odpadu je naprosto normální a běžná věc.

Ve škole na chodbách a ve třídách máme umístěné barevné nádoby na třídění plastů a papíru, sbíráme baterie a elektroodpad, které odvážíme k odborné likvidaci. Časem až děti pochopí, proč je recyklování odpadu tak důležité pro jejich budoucnost, požádají možná i Vás, milí rodičové, abyste třídili odpad ve své domácnosti. Nebraňte se, prosím!

Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní je celorepubliková soutěž, které se naše škola účastní již 5 let. Během roku žáci plní různé vědomostní i praktické úkoly, které se týkají ochrany životního prostředí, třídění a sběru elektroodpadu a baterií. Za správné zodpovězení získáváme body a za tyto body máme již mnoho zajímavých dárků, např. stolní fotbal, míče, navigaci atd. Důležitou součástí je také sběr baterií a drobného elektroodpadu, které odesíláme k odborné recyklaci.

Obnovitelné zdroje energie

Již čtvrtým rokem probíhá výstava Obnovitelné zdroje energie, která ukazuje práce žáků na toto téma, výrobky jsou k vidění celý říjen v dětském oddělení Městské knihovny v Rokycanech.

Foto

Certifikáty a jiné úspěchy