Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Na naší škole probíhají různé volnočasové aktivity v podobě odpoledních i ranních kroužků. Žáci se mohou přihlásit a účastnit těchto aktivit bezplatně, pokud není určeno jinak. Konkrétní informace je možné získat u vyučujících, kteří kroužky vedou.

Učitelé naší školy nabízejí velké množství mimoškolních aktivit pro naše žáky. Děje se tak v rámci několika oblastí – kroužky, inovativní vzdělávání v rámci Šablon OP JAK, doučování, kurzy českého jazyka pro cizince.

Zde naleznete celkový přehled s popisem aktivit.

KROUŽKY

DRAMATICKÝ KROUŽEK 1.STUPNĚ

Vedoucí : Dominika Manková, DiS.

Počet zapsaných : 

Děti z dramatického kroužku prvního stupně si loni vybraly pohádku Hrníčku vař, kterou zahrály na školní akademii na Masarykovo náměstí v Rokycanech. Jejich výkon byl tak skvělý, že jsem pro ně vytvořila pamětní list o absolvování kroužku. Nyní nacvičujeme pohádku Perníková chaloupka. Kroužek probíhá v úterý od 7:00. Děti se na kroužku učí mluvit, stát na jevišti, hýbat se na jevišti a základní herecké etudy.

DRAMATICKÝ KROUŽEK 2.STUPNĚ

Vedoucí: Mgr.Marika Monhartová

Počet zapsaných: 

Dramatický kroužek určený pro žáky druhého stupně má na naší škole dlouholetou tradici, která byla na dva roky bohužel přerušena covidem, ale už zase fungujeme na sto procent. Protože se potřebujeme dostat opět do divadlení formy, věnujeme první pololetí dramatickým hrám se zaměřením na mluvu, pohyb v prostoru a sebevyjádření. V druhém pololetí budeme nacvičovat divadelní představení, které předvedeme nejen spolužákům, ale i široké veřejnosti v KKK v rokycanské knihovně. V létě nás ještě pak čeká "přespávačka" ve škole a výpomoc na velké akci "Pohádkový les na zámku Kozel". 

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Vedoucí: Mgr. Lenka Zátková, Mgr. Václava Pohlotová, Dominika Manková, DiS.

Počet zapsaných: 

Učíme: první pomoc, byliny, dopravní značky, BESIP. Chceme se připravit na soutěž, ale to teprve budeme konzultovat. Kroužek je pro první i druhý stupeň. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Martina Střelbová, Mgr. Martina Paulová

Počet zapsaných: 

Přírodovědný kroužek je určen všem prvostupňovým žákům se zájmem o přírodu. Scházíme se každou středu odpoledne, momentálně je nás 15. Hezké podzimní počasí jsme využívali hlavně k poznávání přírodnin v okolí školy, v zimních měsících budeme tvořit, mikroskopovat a připravovat se na další sezónu v přírodě. 

JAZYKOVÝ KROUŽEK AJ 1

Vedoucí: Mgr. Sylva Zemánková

Počet zapsaných: 

Náplní kroužku jsou různá konverzační témata, do nichž se žáci aktivně zapojují. Konverzujeme např. o rodině, zálibách ve volném čase, o jídle, sportech, zvířatech atd. Zájemci o jazyk se v kroužku zkouší spolu domluvit anglicky, pozdravit se, představit, zeptat se na cokoli a správně odpovědět. Žáci se učí odbourat ostych ze špatné výslovnosti a hlavně se nebát mluvit. Často hrajeme různé konverzační hry, které zvyšují motivaci žáků mluvit anglicky.

JAZYKOVÝ KROUŽEK AJ 2

Vedoucí: Mgr. Vladimíra Janovcová

Počet zapsaných: 

Kroužek angličtiny probíhá týdně ve formě fixace gramatiky, kterou by již měli studenti znát, a rozhovorů, aby si procvičili slovní zásobu. Každá hodina/dvě je věnována nějakému gramatickému jevu či práci s textem (3.- 6. třída). Mladší žáci (1. a 2. třída zpracovává jednoduché úkoly - barvy, čísla, poslouchá písničky a pomocí video sketchů se učí nápodobou).

SPORTOVNÍ HRY

Vedoucí: Mgr. Martin Šiška, Mgr. Dalibor Mukenšnábl

               Počet zapsaných: 

ATLETIKA

               Vedoucí: Mgr. Vladimír Vacík

               Počet zapsaných: 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZČESKÉHO JAZYKA

Vedoucí: Mgr. martina Finková

Počet zapsaných: 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

Vedoucí: Mgr. Monika Váňová

Počet zapsaných: 

Počítáme příklady z učebnice " Běloun", pokud mají žáci dotazy k látce z hodin, počítáme příklady z hodin a pokud potřebují poradit s domácím úkolem z předmětu CzM, počítáme tyto příklady. Snahou je, přesvědčit žáky o tom, že musí samostatně počítat a ptát se na to, čemu nerozumí. 

 

AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Dovedné ruce

Vedoucí : Lenka Součková

Kroužek je zaměřený na podporu talentovaných dětí 4. a 5. tříd. Děti zde malují, stříhají, lepí, vyrábějí z plastu, dřeva, přírodnin, korálků, drátků a dalších netradičních materiálů.

Sportovní hry

Vedoucí: Bc. Pavla Zajíčková

Kroužek je zaměřený na rozvoj zdatnosti a pohybových dovedností. Děti 3. tříd se zde věnují míčovým hrám a dalším sportovním aktivitám.

ŠABLONY OP JAK /DRUŽINA/

Léčivé bylinky

Vedoucí : Věra Vavřičková Dis.

Kroužek je věnován léčivým rostlinám a bylinám si s dětmi 2. a 3. tříd povídáme o zdraví prospěšných účincích různých bylinek, ovoce a zeleniny, luštěnin a ořechů. Postupně se snažíme vyrábět jednoduchý herbář, vyhledáváme si důležité a zajímavé informace, na vycházkách sbíráme léčivky a z některých zdravých potravin a bylin  připravujeme zázračné elixíry a pochutiny.

Malí umělci: 

Vedoucí: Bc. Barbora Gregorová

Kroužek se opírá o zručnost dětí. Vyrábíme ze všech možných materiálů ve skupině 10ti dětí složených se žáků 1. a 2. tříd. Kroužek je zaměřený na rozvoj drobné motoriky.

Výchova ke zdravé výživě

Vedoucí: Bc. Iveta Tycarová

S žáky 4. a 5. tříd připravujeme a vyrábíme zdravá jídla. Pracujeme s pyramidou potravin, učíme se vybírat správné potraviny při nákupu v obchodě. Ochutnáváme ovoce a zeleninu, určujeme jednotlivé druhy a vytváříme recepty.

 

ŠABLONY OP JAK /ŠKOLA/

ANIMACE

Vedoucí: Mgr. Sylva Zemánková

Žáci získají základní znalosti a dovednosti pro tvorbu animovaného filmu. V kroužku se žáci zaměřují především na pixilovaný, ploškový a plastelinový animovaný film, práci s kloubovými loutkami, trikovou dokreslovačku, dabing, zvukovou postprodukci. Své výtvory se naučí rozpohybovat a upravovat ve specializovaných počítačových programech. Cílem kroužku je vytvořit samostatně či společně jeden nebo více krátkých animovaných filmů a postprodukčně je doladit. Velká část kroužku je věnována tvorbě společného nebo individuálního animovaného filmu a to od vymýšlení scénáře, přes výtvarnou realizaci a animaci až po závěrečnou postprodukci

PROGRAMOVÁNÍ

Vedoucí: Mgr. Vladimíra Janovcová

Kroužek Programování probíhá každý týden. Přihlásilo se 10 žáků (z posledních ročníků), kteří se postupně seznamují s jednoduchým programováním v tzv. blocích. Každou lekci si osvojí nový příkaz. Pak jsou schopni vytvořit celý scénář. Další hodinu si jej zkouší a vzájemně prezentují. Mnohdy dostanou úkol na doma a trénují na další lekci.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Vedoucí: Mgr. Martina Finková

Na tento kroužek je zapsáno 6 děvčat ze třídy 8.B. Povídáme si zde o tématech týkajících se fyzického a hlavně duševního zdraví.Učíme se různé relaxační techniky použitelné v běžném životě. Ve školní kuchyňce zkoušíme zdravě vařit a chodíme cvičit do tělocvičny základy jógy,kde se snažíme i osvojit návyky zdravého držení těla.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vedoucí: Mgr. Lucie Popovičová

Kulturně literární kroužek je úplně novým kroužkem na naší škole, který je jakousi nástavbou na již zavedený literárně-dramatický kroužek. Tento rok jsme malá skupina šesti žáků od 5. do 8.třídy. Naším hlavním cílem je příprava na každoroční recitační soutěž. Jako vedlejší aktivitu pak máme návštěvu různých divadelních představení, abychom se s mluvním projevem a kulturou hlasu setkali i v praxi.

Přestože fungujeme teprve krátce, zvládli jsme již jednu pohádku v Novém divadle v Plzni a rozhodli jsme se vypomoct pěveckému sboru Šumíkům mladším s jejich vánočním pásmem koled a mluveného slova, abychom se naučili pracovat s trémou. V 2. pololetí nás poté čeká výše zmíněná recitačn

DOUČOVÁNÍ

V rámci doučování nabízejí pedagogičtí pracovníci velké množství aktivit. Probíhá klasické doučování v jednotlivých předmětech, ale také netradiční formy výuky některých předmětů.

Např. Doučování přírodních věd vede Mgr. Sylva Zemánková. Doučování německého jazyka Mgr. Martina Finková. Doučování anglického jazyka Mgr. Vladimíra Janovcová.

Doučování žákům nabízí v tomto pololetí pedagogičtí  pracovníci v několika skupinách.

Jména vedoucích doučování:

Zemánková, Finková, Janovcová, Manková, Kantoříková,  Tycarová, Gregorová Vladimíra, Eretová, Petrar,...

Veškeré informace podávají jednotliví učitelé. Pokud škola v lednu opět obdrží finanční prostředky na doučování z MŠMT, nabídne pokračování doučování.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

Naše škola je školou určenou Plzeňským krajem pro poskytování jazykové přípravy žáků cizinců.

Škola nabízí pět kurzů pro padesát žáků. Kurzy probíhají třikrát týdně.

Kurzy vedou: Monhartová, Matoušková, Lakatošová, Eretová, Gregorová Barbora

 

 

Fotogalerie kroužků

Certifikáty a jiné úspěchy