Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Poradenské pracoviště

V čem spočívá práce výchovného poradce na naší škole

 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řeší problémy spojené se specifickými poruchami učení
 • zprostředkovává návštěvu specializovaného poradenského pracoviště
 • spolupracuje s vyučujícími v péči o nadané žáky

Kariérní poradenství

 • zprostředkovává informace o volbě povolání
 • zajišťuje individuální informační a poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče
 • zajištuje agendu spojenou s přihláškami na střední školy a zápisovými lístky
 • vyhodnocuje průběh a výsledky přijímacího řízení

V čem spočívá práce metodika prevence na naší škole

 • sleduje projevy sociálně patologických jevů /šikana, zneužívání návykových látek, vandalismus…/
 • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší závažné výchovné problémy
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Střediskem výchovné péče

Můžete přijít s čímkoliv, jsme tu pro Vás!

 • Nejde ti učení a rád bys to s někým probral?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?

Netýká se to i tebe…….?

 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám se bojíš zasáhnout?
 • Přijď se poradit, společně určitě vymyslíme řešení…….a jestli  tvůj problém řešení nemá, alespoň na něj nebudeš sám

Metodik prevence

 • Mgr. Marika Monhartová  - 377 423 696 / 725 148 605

Speciální pedagog

 • Mgr. Jana Šplíchalová - 377 423 981

Výchovný poradce

 • Mgr. Julie Matoušková - 377 423 891

Školní psycholog

 • Mgr. Magdaléna Zemanová - 377 423 696

Certifikáty a jiné úspěchy