Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Point s.r.o.

Naše projekční kancelář poskytuje projekční služby, nabízíme projektové dokumentace na novou výstavbu, rekonstrukce, revitalizace a modernizace objektů stavitelství. Zvýšený důraz klademe na snížení energetické náročnosti staveb. Tuto prioritu prosazujeme nejen u nových projektů, ale jsme schopni upravit již hotové, stejně tak jako dopracovat typové dokumentace staveb rodinných domků a bytových domů. Jsme schopni vám poradit při výběru vhodného domu, nabízíme možnost poradenství při umístění domu na pozemek.

Disponujeme zkušeným projekčním týmem složeným z vlastních kmenových pracovníků zajišťujících klíčové profesní pozice.

Kmenoví klíčoví zaměstnanci disponují těmito oprávněními:

 • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0500256
 • autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, ČKAIT 0500256
 • energetický expert, Ministerstvo průmyslu a obchodu, č. oprávnění 1008 - oprávněn vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, provádět energetický audit, provádět kontroly kotlů, provádět kontroly klimatizace

Podnik bude působit na trhu, který má svůj potenciál jak ve velkých městech, tak i v malých městech a obcích. Místo podnikání se nachází v oblasti, které tyto parametry splňuje, jedná se o oblast s dostatečnou kapacitou zákazníků.

Cílovou skupinu zákazníků budou tvořit:

 • především soukromé osoby
 • státní úřady a instituce
 • městské a obecní úřady
 • instituce zřizovaných krajem, městem či obcí (školy, školky, nemocnice)
 • neziskové organizace
 • sportovní kluby a spolky
 • kulturní zařízení
 • firmy

Logo podniku.png (8.17 kB)

Plakát.pdf (274.19 kB)

Certifikáty a jiné úspěchy