Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Hlavním smyslem zařazení vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie do základního vzdělávání je dosažení informační gramotnosti všemi žáky. Znamená to, aby v průběhu povinného vzdělávání získali všichni žáci základní dovednosti ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem k uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů v celém základním vzdělávání.

ICT se na naší škole vyučuje na I. stupni v 4. a 5. třídě a na II. stupni ve všech ročnících.

K dispozici je plně vybavená počítačová učebna, výukový software.

 

Fotogalerie

Certifikáty a jiné úspěchy