Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Pozvánka na valnou hromadu KPŠ 14/11/23

Pozvánka na Valnou hromadu Klubu přátel školy ul. Míru Rokycany z.s, konanou 14.11.2023

Vážení rodiče,

představenstvo Klubu přátel školy ul. Míru Rokycany z.s Vás srdečně zve na Valnou hromadu spolku, pořádanou dne 14.11.2023 v 15 hodin v přírodovědné učebně, na 3. poschodí, vedle auly. Předpokládáme dobu trvání přibližně 30 minut, tak aby skončila před aktivy.

Bude přednesena zpráva o činnosti Klubu ve školním roce 2022/2023, informace o hospodaření a stavu finančních prostředků, zpráva o jednání Školské rady, informace o rezignaci hospodáře, předložen záměr činností na školní rok 2023/2024, včetně návrhu rozpočtu, proběhne diskuze a závěrečné hlasování. Podrobné informace o průběhu Valné hromady, jsou v jejím programu, který bude ke stažení zde.

Klub přátel školy svojí činností podporuje školní i mimoškolní aktivity žáků, jako doplnění a další součást vzdělávacích činností školy.  Účastí na činnosti Klubu dáváte svým dětem další rozměr své rodičovské péče.

Pro rodiče, kteří se rozhodli být členy, ale ještě jimi nejsou, je připravena přihláška do Klubu přátel školy ul. Míru Rokycany z.s  zde. Další potřebné informace jsou v přihlášce.

Pro členy, kteří se Valné hromady nemohou zúčastnit je připraven korespondenční hlasovací lístek, který bude ke stažení zde, případně, pokud se rozhodnou nechat se zastoupit bude připravena plná moc zde.

Vyplněný hlasovací lístek je možné v písemné podobě předat ve škole (i před konáním Valné hromady cestou třídního učitele) nebo v elektronické podobě zaslat e-mailem na adresu klubu klub@zsulmirurokycany.cz, nejpozději však do okamžiku hlasování na Valné hromadě.  Plnou mocí s prokáže zastupující osoba.

Pokud se nemůžete účastnit celého programu Valné hromady, účastněte se diskuze spojené se závěrečným hlasováním nebo hlasujte korespondenčně (doneste vyplněný hlasovací lístek), či se nechte zastoupit.

Pozvánka platí i pro nečleny Klubu přátel školy ul. Míru Rokycany, kteří se též mohou vyjadřovat k jeho činnosti a přednášet své návrhy, včetně kritických.

 

Pozn. Hospodář Klubu rezignoval na svoji funkci z osobních důvodů a klub proto hledá jeho nástupce. Klub zřídil transparentní účet a všechny finanční transakce klubu, krom nezbytných výjimek, probíhají bezhotovostně.  Hospodář je členem představenstva. Jeho činností je vedení finančního deníku ve formě jednoduché tabulky s řádky jednotlivých vydání a příjmu finančních prostředků a jednou ročně vytvoření shrnutí této tabulky pro Finanční úřad. Nejsou potřeba žádné kvalifikační předpoklady. V případě zájmu o zapojení se do činnosti Klubu v této formě nás prosím kontaktujte stručným mailem nebo telefonicky na tel. 722 642 848.

Datum vložení: 31. 10. 2023 16:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2023 7:07
Autor: Správce Webu

Certifikáty a jiné úspěchy