Zprávy z akcí 2021 - 22

 

Celoroční projekt ZAHRADNÍKŮV ROK

V letošním školním roce se z nás stali zahradníci. Poznáváme různé rostliny a léčivé bylinky, pozorujeme měnící se práci na zahrádkách, růst, vývoj a sklizeň některých plodů, průběžně navštěvujeme zahradnictví a osvojujeme si spoustu teoretických znalostí o pěstování květin a rostlin. Každé oddělení je vybavené jedním velkým přenosným truhlíkem, do kterého zasejeme semínka, budeme pečovat o vzrůstající rostlinky, starat se o ně a čekat, jaký výsledek nás časem překvapí.

 

Projekt ZDRAVÍ

Tento každoroční podzimní projekt se zaměřil především na všudypřítomné téma COVID 19 a jeho prevenci. Dále pak jsme se věnovali 1. pomoci, hygieně, zdravé výživě a sportu, jako prevenci nemocí. Uskutečnili jsme besedy, soutěže a změřili své síly při sportovních utkání.

 

Projekt ETIKETA

Během všech školních činností a především během společenských akcí jsme si opakovali pravidla slušného chování a v jídelně pravidla správného stolování. Vytvářeli jsme modelové situace a sepsali v každém oddělení jasná pravidla.

 

Projekt BEZPEČÍ 

Naší prioritou je osvojit si pravidla bezpečnosti ve škole, v družině, ale také při hrách na hřišti a v přírodě. Ve všech ročních obdobích si připomínáme nastavená pravidla, opakujeme si dopravní značky a pravidla bezpečnosti při naší přímé účasti v dopravě. Důležité je pro nás dodržování pravidel při sezónních hrách.

 

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

 V listopadu navštívil naší školní družinu kouzelník Šindelář, který nám předvedl řadu triků, kterých se mohly děti sami účastnit a nakonec vytáhl i tolik očekávaného králíka z klobouku.

 

ČERTOVSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU

Divadélko Řimbaba nám přivezlo veselou Čertovskou pohádku plnou písniček a tancování. Roztomilí čertíci nás nejen pobavili, ale přivedli nám nakonec i Mikuláše, který všechny děti obdaroval dobrotami.

 

21.1.2022 DIVADÉLKO KOS

Stejně jako každý rok jsme měli v naší školní družině možnost shlédnout pohádkové představení Pan doktor Léčímrád od divadélka KOS. Všechna oddělení se sešla ve školní tělocvičně v počtu 56 dětí a 7 dospělých, a společně jsme si užili hezký poutavý příběh o léčbě žalovnídy, brečimcídy a dalších zajímavých chorob. Už teď se těšíme na další představení!

 

1. 4. 2022 E-Liška

Příroda je v našich rukách. Pod tímto názvem pracujeme ve školní družině při ZŠ ul. Míru celý letošní školní rok. Prostřednictvím besed,  výstav v muzeu, tematických programů v knihovně, návštěv zahradnictví, tržnice, zverimexu, chovatelského kroužku  atd. získáváme nové poznatky z přírody kolem nás. Seznamujeme se s životem zvířat a přímo se zapojujeme do ochrany přírody.

V tomto duchu byla také 1. 4. 2022 návštěva agentury Pochop přírodu. Pan Radomil  Holík přijel s programem E-Liška.

E - jako environmentální a liščí mládě, jako hlavní hrdina celého odpoledne. Děti se z blízka seznámily s životem lišek v našich lesích. Kde tato u nás velmi rozšířená šelma žije, co dokáže ulovit, proč je oproti zažitým představám užitečná a jak je to s jejím vztahem k lidem a člověka k ní. Děti mohly lišku během programu přímo pozorovat a nakonec si ji i pohladit.

Tento nezapomenutelný zážitek si rádi brzy zopakujeme, tentokrát však s vlky.