Dovedné ruce - kroužek školní družiny

Termín konání: Čtvrtek

Čas konání: 15. 30 - 16. 15

Vychovatelka: Lenka Součková

                    Barbora Gregorová

Náplň práce:

kresba pastelem a křídou, malba vodovými a temperovými barvami

práce s papírem, stříhání, lepení, tvorba koláží, origami

velkoformátové obrazy a koláže

vyšívání, tkaní, modelování

práce s přírodninami a jinými netradičními materiály