Informační a komunikační technologie

 Hlavním smyslem zařazení vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie do základního vzdělávání je dosažení informační gramotnosti všemi žáky. Znamená to, aby v průběhu povinného vzdělávání získali všichni žáci základní dovednosti ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem k uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů v celém základním vzdělávání.

ICT se na naší škole vyučuje na I. stupni v 5 třídě a na II. stupni ve všech ročnících.

K dispozici je plně vybavená počítačová učebna, výukový software.

Mgr. Sylva Zemánková

Přehled učiva ICT 5.-9. ročník

K otevření dokumentu potřebujete foxit reader, stáhněte si:

Foxit Reader (5,1 MB) (Kdo má acrobat reader, nemusí nic stahovat)

file ico Přehled učiva 6. ročník (486,5 KB) file ico Přehled učiva - 7. ročník (210,4 KB) file ico Přehled učiva - 8. ročník (204,6 KB) file ico Přehled učiva - 9. ročník (216,0 KB)

Dokumenty k výuce

Hledáte materiály k výuce ICT? Nezapomeňte! Vše najdete na e-mailu: labyrintict@seznam.cz - po zadání hesla v doručených zprávách najdete všechny výukové materiály.

Ke stažení

file ico Řád počítačové učebny (235,0 KB) file ico Správná tvorba prezentace (208,3 KB)

Ukázkové práce žáků

file ico Windows Movie Maker - podrobný návod (4,0 MB) file ico Jakub Cenko - AZ Kvíz (75,1 KB) file ico Kristýna Dvořáková - AZ Kvíz (684,9 KB) Jan Vašatko - Test (788,7 KB) Jiří Štatsný - Riskuj (293,7 KB) Katka Čiperová - Prezentace (738,4 KB) Martin Lukeš - Poznáváme zvířata (315,1 KB)

Všechny obrázky byly použity ve školním kalednáři - ten si můžete stáhnout (kroužky - Klub mladého filmaře a novináře).