Menu
Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
ZŠ ROKYCANYulice Míru 64

Na naší škole probíhají různé volnočasové aktivity v podobě odpoledních i ranních kroužků. Žáci se mohou přihlásit a účastnit těchto aktivit bezplatně, pokud není určeno jinak. Konkrétní informace je možné získat u vyučujících, kteří kroužky vedou.

Dramatický kroužek na prvním stupni

Na naší škole působí na prvním stupni dramatický kroužek. Žáci se tu učí správné výslovnosti, výraznému čtení, přednesu. Improvizují přečtené pohádky, podílejí se na tvorbě scénářů, podle nichž nacvičují dramatizace pohádek. Činností v kroužku se žáci zdokonalují v přednesu a dramatizaci, jejím nemalým přínosem je i pěstování schopnosti vystupovat před veřejností.

Malí herci předvádějí své divadlo na různých akcích. Vystupují například na Dni Rokycan, na Dni otevřených dveří naší školy, na školní akademii, zvou na své pohádky mateřské školky.

Mgr. Alena Vyková

FotoFoto

Certifikáty a jiné úspěchy