Dramatický kroužek na prvním stupni

Na naší škole působí na prvním stupni dramatický kroužek. Žáci se tu učí správné výslovnosti, výraznému čtení, přednesu. Improvizují přečtené pohádky, podílejí se na tvorbě scénářů, podle nichž nacvičují dramatizace pohádek. Činností v kroužku se žáci zdokonalují v přednesu a dramatizaci, jejím nemalým přínosem je i pěstování schopnosti vystupovat před veřejností.

Malí herci předvádějí své divadlo na různých akcích. Vystupují například na Dni Rokycan, na Dni otevřených dveří naší školy, na školní akademii, zvou na své pohádky mateřské školky.

Mgr. Alena Vyková

 

 

 

Setkání pod rokycanskou věží

Dne 16.9. se žáci našeho dramatického kroužku předvedli na rokycanském náměstí.