Včelí stezka

Zveřejněno: 15. 6. 2022, zapsal: Vladimíra Janovcová

ZŠ ulice Míru v Rokycanech nově spolupracuje se Sofronkou v Plzni. Žáci 8.A a 4.Avytvořili orientační systém květin pro včelí stezku. Třída 8.A připravila základní tvary květina žáci ze 4.A motiv výtvarně zpracovali. Jako materiál jsme využili papírový  kartón odkrabic. Myšlenka šetřit a chránit životní prostředí byla hned od počátku jasná. Žáci sizorganizovali potřebné rozložení motivu květu, aby využili co nejvíce prostoru a měliminimální odpad.Do budoucna nás čekají další společné projekty.