Projekt anglické konverzace

Zveřejněno: 21. 1. 2022, zapsal: Vladimíra Janovcová

Žáci 8. tříd, kteří navštěvují předmět anglické konverzace, se při hodinách zapojili do projektu o anglicky mluvicích zemích. Cílem projektu bylo obohatit žáky o informace týkajících se Velké Británie, Kanady a Nového Zélandu. Žáci se tentokrát ujali role učitelů a prezentovali svoji práci před svými spolužáky.

Více o projektu naleznete ve fotogalerii.