Seznam pomůcek2021-2022

Zveřejněno: 2. 7. 2021, zapsal: Vladimíra Janovcová
file ico SEZNAM POMŮCEK 2021-2022.docx (24,9 KB)

Seznam pomůcek byl upraven. 

Klub přátel školy zakoupí všem žákům tyto výtvarné pomůcky:

10x čtvrtky A4

10x čtvrtky A3

a pro výtvarné třídy 2x čtvrtky A2

Všechny ostatní pomůcky zůstávají beze změny.

Šlégrová, ředitelka školy