Výzvy školní družiny

Zveřejněno: 23. 4. 2021, zapsal: Vladimíra Janovcová

Výzva školní družiny ul. Míru

Nelehké období posledních několika měsíců, přivedlo paní vychovatelky ve školní družině v ZŠ ul. Míru k rozhodnutí, připravit pro žáky malé rozptýlení v podobě  družinových výzev. Každý týden si tým vychovatelek připravil několik různých zábavných aktivit na vybrané téma, které pak byly dětem zaslány: Příroda na jaře, Karneval z louky, Kdo žije v tekoucích vodách, Čas pro květy a květiny a Velikonoce.  Účast na výzvách byla zcela dobrovolná, a kdo chtěl, zasílal výsledky svého tvoření zpět paní vychovatelkám. Cílem celé akce bylo děti zabavit, přimět je k pobytu v přírodě, naučit se aktivně odpočívat a podpořit jejich tvořivost a zvídavost. Všichni, kteří se zúčastnili, byli po návratu do školy za svou snahu odměněni a výsledky jejich práce ozdobily školní prostory.


Výzvy školní družiny1 Výzvy školní družiny2 Výzvy školní družiny3