Organizace 4.1.-8.1.2021

Zveřejněno: 4. 1. 2021, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě již z médií víte, že organizace výuky v prvním týdnu v lednu se bude řídit stupněm PES 5.

V prezenční výuce budou pouze žáci přípravné třídy, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B. Pro ně platí běžný rozvrh.

Ostatní třídy budou mít výuku distančně. 

Informace k obědům dostanou rodiče a děti dodatečně.

Školní družina bude fungovat po jednotlivých třídách, ranní družina pouze jako hlídání v nutném případě.

Další informace sledujte na webových stránkách školy.

Přes Školu online byl zaslán  rodičům platný rozvrh distanční výuky pro 3.-9.třídy, nařízení vlády a organizace provozu škol.

 

Děkuji za pochopení a přeji v novém roce hodně zdraví.

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy