Návrat přípravné třídy, 1.a2.tříd do školy 18.11.2020

Zveřejněno: 16. 11. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

Od 18.11.2020 se vrací do školy 1.a 2.třídy a přípravná třída.

To znamená, že tyto třídy budou mít zpět svůj stálý rozvrh. Vzhledem k pokračování distanční výuky v ostatních třídách a k zajištění suplování v 1.A (nemoc vyučující), dojde k drobným změnám v některých třídách (v prezenční i distanční výuce), které byly rodičům žáků těchto tříd oznámeny.

 

Mimořádná opatření k nástupu tříd do školy:

- roušky se nosí po celou dobu pobytu žáků ve škole, a proto si žáci budou nosit nejméně dvě roušky v igelitovém sáčku z domova.

- třídy se nebudou dělit ani spojovat a výuka bude probíhat v kmenových učebnách.

- bude zvýšený dohled na chodbách, aby se žáci nehromadili na chodbách nebo toaletách.

- ve třídách se bude více větrat a v budově bude probíhat ve zvýšené míře dezinfekce prostor.

 

Školní družina a obědy:

  • Pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. tříd je docházka do školní družiny zajištěna. Třídy se nebudou míchat a bude pracovat pět oddělení pro jednotlivé třídy.
  • Provoz ŠD je omezen do 15.30 h.
  • Ranní družina je nabízena pro výjimečné případy, kdy rodiny nemají jinou možnost. Opět se nesmí slučovat jednotlivé skupiny a provoz bude velmi náročný. Od středy 18.11. bude ranní družina spuštěna na zkoušku a pokud se nepodaří zajistit oddělení žáků jednotlivých tříd, škola si vyhrazuje právo ranní družinu omezit ještě více, nebo zrušit úplně.
  • Žáci školní družiny mají zajištěn oběd v jídelně ZŠ T.G.Masaryka. Oddělení ŠD budou na obědy docházet v časových rozestupech přímo do jídelny.
  • Je potřeba,aby si žáci první den přinesly všechno družinové převlečení do školy. Zejména pláštěnka je velmi potřeba. Všechny věci si nechají ve škole a nebudou si je odnášet domů.

 

  • Ostatní žáci mají nárok na dotované obědy v jídelně ZŠ T.G.Masaryka, ale musí si je brát do jídlonosičů.

 

Výuka ostatních tříd dále probíhá distančním způsobem – online videokonference a k tomu zadávání další práce.

V rozvrzích došlo ke změnám a aktualizované rozvrhy byly žákům poslány.

Žákům, kteří nemají dostačující vybavení,  jsou nabízeny školou tyto možnosti:

- možnost zapůjčení tabletu (žádost odeslat p.ředitelce)

- možnost poskytnutí bezplatné datové karty na internet (žádost odeslat p.ředitelce)

- možnost individuálních konzultací ve škole  nebo online (domluvit s učiteli a asistenty)

- možnost doučování ve škole nebo online (požádat učitele, vyhrazené určité dny v týdnu)

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte své třídní učitele nebo vedení školy.

V Rokycanech dne 16.11.2020

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.

Ředitelka školy