Organizace konce školního roku 2019/20

Zveřejněno: 12. 6. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

provoz na konci školního roku bude v naší škole následující:

 

1. školní skupiny 1.stupně a konzultace žáků 2.stupně budou v tomto režimu pracovat do 25.6.2020 včetně. I s odpoledním provozem a obědy.

2. v pátek 26.6.2020 proběhne předání vysvědčení všem třídám. Vysvědčení budeme předávat v KKK Městské knihovny v Rokycanech (venkovní prostor) v tomto harmonogramu:

       8 hodin - přípravná třída, 1.A, 1.B

       8.30 hodin - 2.A, 2.B

       9 hodin - 3.A, 3.B

       9.30 hodin - 4.A, 4.B

       10 hodin - 5.A, 5.B

       10.30 hodin - 6.A, 6.B

       11 hodin - 7.A, 7.B

       11.30 hodin - 8.A, 8.B

Během předávání vysvědčení se žáci tříd společně vyfotí. Fotografie zpracujeme přes prázdniny a na podzim nabídneme ke koupi. Žáci tento den nemají výuku, nebude fungovat ani odpolední činnost. Žáci si přinesou pouze desky na vysvědčení a rozloučí se se svými učitelkami.

3. Slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd proběhne v pátek 26.6.2020 v 13 hodin v KKK Městské knihovny v Rokycanech

4. Žáci, kteří v naší škole končí, odevzdají učebnice do konce června po domluvě s třídními učiteli – týká se to devátých tříd a páťáků, kteří nastupují na gymnázia. Učebnice žáků 1.-8.tříd se budou vyměňovat až v září.

Všichni žáci jsou povinni si vyklidit věci ze svých skříněk a odevzdat klíče od nich nejpozději do pondělí 29.6.. Vše si žáci domluví se svými třídními učiteli.

5. Ve dnech 29. a 30.6.2020 je pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno z organizačních důvodů.

 

Děkujeme všem rodičům i dětem za spolupráci v tomto nelehkém období a těším se na všechny po prázdninách 1.září 2020.

 

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D.

ředitelka školy

 

V Rokycanech dne 12.6.2020