Provoz školy od 25.5.2020-nástup 1.stupně

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Hana Šlégrová

Vážení rodiče,

 od 25.5.2020 se otevírají školy pro vzdělávání žáků 1.stupně.

Připravili jsme pro vás pravidla provozu školy, fungování skupin i zajištění vzdělávání.

Veškerý chod školy se řídí manuálem vydaným MŠMT k otevírání škol. Dbáme na přísná hygienická pravidla.

Pokud máte zájem o zařazení žáka 1.stupně do vzdělávání od 25.5.2020, je třeba tento materiál prostudovat. Vyplněný dotazník zašlete škole do 12.5.2020 a podle něj budou žáci zařazeni do skupin.

Veškeré detailní požadavky (např. individuální časy vyzvedávání odpoledne, příchody žáků apod.) zapište do dotazníků, nebo řešte telefonicky nebo e-mailem s ředitelkou školy. Určitě vyjdeme vstříc.

Dále zašlete také čestné prohlášení. Vše naleznete v přílohách.

Třídní učitelé vás budou kontaktovat. Prosím, spolupracujte s nimi.

Snad se nám podaří vše zvládnout ke spokojenosti všech.

Mgr.Hana Šlégrová, ph.D.

ředitelka školy

tel.: 736182857, e-mail: slegrova.ha@zsulmirurokycany.cz

file ico Dotazník (32,9 KB) file ico Provoz školy (36,9 KB) file ico příloha_čestné_prohlášení (1).pdf (248,2 KB)