Květinový květen

Zveřejněno: 4. 5. 2020, zapsal: Monika Abrtová

Liga proti rakovině Praha letos slaví 30 let od svého založení a protože květen vždy kytičkám tradičně patřil a patří, bude po celý měsíc probíhat on-line kampaň Květinový květen, věnovaná rekapitulaci 30 let činnosti Ligy a spojená s prodejem e-kytiček přes DMS.

 

Květinový květen