Přípravná třída-seznam přijatých žáků

Zveřejněno: 15. 5. 2019, zapsal: Hana Šlégrová

Přípravná třída ve školním roce 2019/2020

 

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat přípravnou třídu.

Na základě doporučení ŠPZ byli přijati tito žáci:

PT-UM 2

PT-UM 3

PT-UM 5

PT-UM 6

PT-UM 7

PT-UM 10

PT-UM 11

PT-UM 12

PT-UM 13

PT-UM 14

PT-UM 16

PT-UM 17

PT-UM 18

PT-UM 19

 

Schůzka pro rodiče žáků přípravné třídy se koná 11.6.2019 v 16 hodin. Rodiče budou informování o organizaci výuky, o školní družině a obdrží rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy.

Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D., ředitelka školy