Přehled zájmové činnosti

Na naší škole probíhají různé volnočasové aktivity v podobě odpoledních i ranních kroužků. Žáci se mohou přihlásit a účastnit těchto aktivit bezplatně, pokud není určeno jinak. Konkrétní informace je možné získat u vyučujících, kteří kroužky vedou.