Projekt „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“

Pod vedením Mgr. Moniky Abrtové a Mgr. Sylvy Zemánkové už druhým rokem na škole ZŠ ulice Míru v Rokycanech běží kroužek, který přibližuje žákům geologii České republiky. Žáci, kteří kroužek pravidelně navštěvují, se dozvědí různé zajímavosti o půdě, podzemních vodách, geologickém složení, těžbě nebo vzniku Země. Celý kroužek zaštituje Česká geologická služba a Erudis, o.p.s.. Díky kroužku žáci mohli navštívit třeba Prokopské údolí, odkud si odvezli vlastnoručně nalezené zkameněliny, vše pod vedením zkušeného geologa. I v letošním školním roce je čekají různá setkání s odborníky a exkurze.

Projekt byl ukončen.