Point s.r.o.

Naše projekční kancelář poskytuje projekční služby, nabízíme projektové dokumentace na novou výstavbu, rekonstrukce, revitalizace a modernizace objektů stavitelství. Zvýšený důraz klademe na snížení energetické náročnosti staveb. Tuto prioritu prosazujeme nejen u nových projektů, ale jsme schopni upravit již hotové, stejně tak jako dopracovat typové dokumentace staveb rodinných domků a bytových domů. Jsme schopni vám poradit při výběru vhodného domu, nabízíme možnost poradenství při umístění domu na pozemek.

Disponujeme zkušeným projekčním týmem složeným z vlastních kmenových pracovníků zajišťujících klíčové profesní pozice.

Kmenoví klíčoví zaměstnanci disponují těmito oprávněními:

- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0500256

- autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, ČKAIT 0500256

- energetický expert, Ministerstvo průmyslu a obchodu, č. oprávnění 1008 - oprávněn vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, provádět energetický audit, provádět kontroly kotlů, provádět kontroly klimatizace

Podnik bude působit na trhu, který má svůj potenciál jak ve velkých městech, tak i v malých městech a obcích. Místo podnikání se nachází v oblasti, které tyto parametry splňuje, jedná se o oblast s dostatečnou kapacitou zákazníků.

Cílovou skupinu zákazníků budou tvořit:

 

  • především soukromé osoby
  • státní úřady a instituce
  • městské a obecní úřady
  • instituce zřizovaných krajem, městem či obcí (školy, školky, nemocnice)
  • neziskové organizace
  • sportovní kluby a spolky
  • kulturní zařízení
  • firmy
file ico Logo podniku (8,2 KB) file ico Plakát (274,2 KB)