Logo EU,MMR projekt šablony ii. 2018

Modernizace vybavení pro zkvalitnění výuky školy, reg. č. CZ. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008087 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

IROP, VÝZVA 66 infrastruktura file ico iti ii. (75,6 KB)