Naše škola se pravidelně účastní mezinárodního projektu e-Twinning.

Mgr. Sylva Zemánková

Mgr. Monika Abrtová

My Free Time Activities- 6.B

The aim of the project is to allow our students to use English in context - description of free time activities and also allow them to learn about their pears' ways of spending free time. It should lead to better understanding and tolerance. Students task will be to take a few photographs about how they spend their free time and write a few words about that activities. The results will be presented on small posters - paper A4, scanned or photographed and downloaded in eTwinning space, to show to our partners and do some reading/speaking activities.

6.A 2016/2017

O projektu

Students know a different country, a different culture and make new friends. I'm looking for about 20 to 50 students. Age is 9-15 years.

The Story of My Name

What's in a name? Where does your name come from? Share the story of your Where the name comes from and what your name means. Everyone's name and has Surprisingly interesting origin.

Cíle

The aim is to learn more about students in other countries. Maintain close ties between young Europeans through the comparison between them and their history, developing, in same time, English Language and Information Technologies as a common communication means. Opportunity to meet new friends, find out how to live elsewhere, what their hobbies, what their family, their country, their city, their country's history ...

Postup práce

What is the challenge:
1) Write the name on a large sheet of paper
2) For each letter you write something your party (where you were born, what are your hobbies, where you live, your pets, my city, my state ....)
3) Glue a photo of your family and a description of the person in the family

All images put into a large envelope to send your school. Your school will send us back your images (pictures of your students).

Očekávané výsledky

Students will appreciate the common interests of their culture by communicating in English. The students will learn more about European History and its protagonists.The students will see how it is possible to have permanent friendship with people in different countries and get fun with children in different cultures. The students will realize that there are children with the same age who use different languages in different cultures. Both of the school will experience the education system of each other.

 

Mgr. Sylva Zemánková

V letošním školním roce (2016/17) se žáci 9. třídy zapojili do e-Twinningu projektem The story of my life. Cílem bylo vytvořit velký plakát, na kterém popsali, jací jsou, jaké mají plány a přání do budoucna, co už v životě poznali a zažili a co je baví. Nenásilnou formou tak použili a shrnuli gramatiku a slovíčka, která se naučili v průběhu školní docházky. Na tomto projektu jsme spolupracovali se školou v severošpanělské Asturii. Kromě toho, že jsme si vzájemně vyměnili plakáty, jsme si také se svými španělskými protějšky psali na platformě TwinSpace a někteří se natolik spřátelili, že zůstali v kontaktu i po skončení projektu. Práce, které jsme poštou dostali od Španělů, jsme si vystavili ve škole, takže si je mohli prohlédnout a pročíst všichni naši žáci. Spolupráce se nám všem moc líbila.