Corni di Classico

Koncert členů Plzeňské filharmonie u nás ve škole

Před Vánocemi jsme měli vzácnou návštěvu, přijel k nám  hudební soubor Corni di Classico a několik dalších vynikajících hudebníků. Koncert byl připraven pro celou školu a mohli jsme si poslechnout skladby od klasiky až po třeba filmové melodie. Všem se vystoupení moc líbilo.

Zpívání na schodech 2012

Již tradičně jsme si před Vánocemi zazpívali koledy u nás ve škole na schodech. Tentokrát paní ředitelku ve hře na kytaru doprovázela paní učitelka Petra Dolanová a pan učitel Jiří Šíša. Kromě společných písniček jsme si ještě poslechli koledy v podání našich školních sborů ŠUMu a ŠUMíků.

Zpívání na schodech 2012

Turnaj v piškvorkách listopad 2012

Pro velký zájem jsme opět uspořádali turnaj v piškvorkách na PC. Po napínavém boji zvítězil Marcel Bílý, na druhém místě skončila Martina Čejková a třetí byl Lukáš Zátka.

Turnaj v piškvorkách 2012

Ve středu 2.5. 2012 se opět konal turnaj v piškvorkách. Souboje se odehrávaly v počítačové učebně naší školy. Všichni soutěžící spolu odehráli zápas na dvě vítězné hry. Celé klání již podruhé absolutně ovládla Eva Nguyen (9.tř.), turnaj prošla bez ztráty jediné hry. Na druhém místě skončila Zdenka Baumerová (6.tř.) a třetí místo obsadila Denisa Krejčová (6.tř.). Všichni zúčastnění si odnesli sladkou odměnu.

Ochutnávka

 Žáci 5. třídy se v rámci předmětu přírodověda seznamují s fungováním svého těla. Nejlepší je vyzkoušet vše na vlastní kůži, a proto se rozhodli prozkoumat 4 základní chutě na vlastní jazyk. Ne všechno jim chutnalo, ale přesvědčili se, že jejich jazyky rozpoznaly chutě opravdu správně.

Recitační soutěž

Dne 7. 3. proběhlo v DDM okresní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo šest žáků

1. stupně naší školy.

V 1. kategorii (žáci 1. tříd) své básničky přednesli Erik Šístek a Daniel Rajchl. 

V 2. kategorii (žáci 2. a 3. tříd) vystoupily žákyně třetí třídy Petra Hlavsová a Michaela Schwarzová. Ta svým výkonem přesvědčila porotu o tom, že si zaslouží postup do krajského kola, které se koná 14. dubna v Plzni.

V 3. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) soutěžili Milan Štorkán a Dana Houšková.

Všichni si zaslouží za své výkony velkou pochvalu, protože obstát v konkurenci cca 50 účinkujících určitě není lehká věc.

Zlatý kanár 2011

Dne 28.11. 2011 se u nás ve škole konal již 2. ročník pěvecké soutěže Zlatý kanár. Soutěžily děti prvního stupně, a to ve dvou kategoriích (1.+2. třídy a 3.+4.+5. třídy). Obě kategorie se těšily velké podpoře a potlesku. Každý soutěžící zpěvák si vybral oblíbenou písničku a byl ohodnocen odbornou porotou ve složení Dominika Lakatošová, Mirka Manková a Jakub Gärtner. Celým pořadem provázela Veronika Potůčková.

První kategorie

  1. Anastasiya Budlyanská
  2. Daniel Reichl
  3. Eliška Baboráková, Sára Čiháková

Druhá kategorie

  1. Kateřina Brožová
  2. Jitka Horvátová
  3. Míša Schwarzová

Všem vítězům gratulujeme!

Cesta za pokladem

Dne 6. 6. 2011 se v naší škole uskutečnilo hravé dopoledne pro žáky pátých tříd nejen z naší školy nazvané "Cesta za pokladem". Páťáci si nejprve užili divadelní představení našeho dramatického kroužku prvního stupně, a pak vyzkoušeli naší moderní počítačovou učebnu, tam na ně čakalo mnoho zajímavých úkolů. Pak se přesunuli do jazykové laboratoře, kde měli možnost pracovat a plnit zadané úkoly na interaktivní tabuli. Celý projekt pro páťáky se nesl v soutěžním duchu, a tak dopoledne mělo i svého vítěze, stal se jím J. Mašek ze ZŠ Veselá. Po skončení akce jsme naše hosty ještě provedli po budově školy a ukázali jim její zázemí a moderní vybavení.

Mgr. Monika Abrtová


Projekt "Týden proti kouření"

V týdnu 23.5.-27.5.2011 naše škola žila nultým ročníkem projektu zaměřeného na boj proti kouření.

Každý den  ve škole probíhaly soutěže a informační akce, kde se děti hravou formou dozvěděly, jaká jsou rizika spojená s kouřením. Žáci druhého stupně společně s učitelkami Mgr. Sylvou Zemánkovou a Mgr. Monikou Abrtovou připravili mnoho informačních materiálů (letáků, plakátů, fofografií atd.), které byly vyvěšeny v budově školy a rozdávány žákům. Vrcholem celého týdne se stal "Běh proti kouření", který se uskutečnil v pátek 27.5. mezi 11. a 12. hodinou na Masarykově náměstí a kterého se účastnili všichni žáci naší školy. Běh byl rozdělen do dvou kategorií - první a druhý stupeň, závodníci obou skupin dělali vše pro to, aby zvítězili. V cíli každý závodník obdržel certifikát nekuřáka. Ti, co neběželi, fandili a vytvořili skvělou atmosféru. Vybraní žáci rozdávali materiály o kouření i mnoha zvědavým kolemjdoucím. Celkově byl tento projekt velmi povedený a žáci ho hodnotili s nadšením.

Že by se zrodila v naší škole nová tradice...?

Mgr. Monika Abrtová


    Znak města Rokycany

Žáci ze ZŠ ul.Míru nepovinného předmětu Užitá výtvarná výchova se společně s více než 860 školami zapojili do pokusu o světový rekord. Děti z celé školy jsou již dlouho zapojovány do projektů souvisejících s recyklováním odpadů, dobře tedy ví, že třídění odpadů má smysl. Úkol, vytvořit znak města Rokycan, tedy přijali s nadšením. Dětem pomáhaly také paní učitelky při shánění vhodných plastových obalů pro jejich záměr. Co vytvořili, si můžete prohlédnout na adrese  www.znakymestaobci.cz. Erb je celý z plastu, je tedy plně recyklovatelný.

  Při výrobě erbu se tvůrci také dověděli mnoho zajímavostí. Na erbu je hradba ze sedmi řad bílého kvádrového zdiva, na ní po stranách 2 bílé věže s cimbuřím. Mezi věžemi je malý černý štítek se zlatým břevnem uprostřed (znak pražského arcibiskupství). Nad ním je bezruký biskup v pluviálu, s infulí se zlatým křížem. Pátrači také zjistili, že znak byl udělen Ferdinandem I. roku 1526.

Děti z ul. Míru vzkazují: ,,My třídíme pro zdravější život nás všech a Vy?" 

Mgr. Petra Dolanová


 „Zlatý kanár“ zpíval v ulici Míru

 V Základní škole v ulici Míru proběhl 1. ročník pěvecké soutěže „Zlatý kanár“. Zlatého slavíka má kde kdo, např. Karel Gott, ale Zlatého kanára hned tak někdo ne. A proto se strhl nemilosrdný souboj o tuto trofej.

Děti si vyzkoušely stát před davem fanoušků a před nesmlouvavou porotou, kterou tvořili žáci osmé třídy. Ti hodnotili výkony ve 2 kategoriích a vybrali tyto vítěze:

Mladší kategorie (1., 2., 3. třída)

1. místo Kateřina Brožová

2. místo Denis Beran

3. místo Michaela Schwarzová, Ondřej Pešek

Starší kategorie (4., 5. třída)

1. místo Aneta Šteklová

2. místo Denisa Krejčová

3. místo N. Poláková + M. Čejková, Zdena Bauerová

 Porozdání diplomů a věcných cen si všichni společně zazpívali s hudebním doprovodem paní uč. Kantoříkové a Vykové. Bouřlivý potlesk byl odměnou všem soutěžícím a účastníkům 1. ročníku „Zlatého kanára“. Nashledanou za rok.

Mgr. Václava Pohlotová


Projekt Rubikon

Dne 12. 4. 2011 jsme se již potřetí zúčastnili oblastního kola soutěže Projekt Rubikon. Tato soutěž se u našich žáků těší velké oblibě. Každý rok je velký zájem dostat se do soutěžních družstev. Nejprve vždy probíhá celoškolní kolo, kterého se účastní 6 týmů po 5 soutěžících. Letos se toto kolo konalo v sále ZUŠ v Rokycanech. Do oblastního kola ve Zbiroze se probojoval tým ve složení Mojmír Polák, Tereza Podhráská, Luboš Boula, Jarda Kadlec a Dominika Lakatošová. Ve Zbiroze prokázali dobré znalosti zákonů, schopnost správně a zodpovědně se rozhodovat a díky své bojovnosti, spolupráci v týmu a taktice se umístili na krásném 3. místě.

Hlavním cílem projektu je:
  • Upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení
  • Zvýšit právní povědomí o zákazu kursového sázení nezletilým do 18 let
  • Zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení
  • Rozvíjet jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování

Veškeré informace o Projektu rubikon najdete na stánkách http://www.projektrubikon.cz/

Mgr. Monika Abrtová

 


Projekt "e-Twinning"

Naše škola je také zapojena do mizinárodního programu e-Twinning. Letošní školní rok jsme zde otevřeli vlastní projekt s názvem "Be cool. Don´t smoke!" a zapojili jsme se i do již běžícího projektu "Why you shouldn’t start smoking".

Námi navržený projekt se zabývá problematikou zneužívání tabákových výrobků mladistvými. Spolupracujeme s několika školami z celého světa (Polsko, Španělsko, Turecko atd.), veškeré materiály a komunikace jsou v angličtině. Celý projekt je veden v cizím jazyce a je tedy vhodný spíše pro žáky druhého stupně, ale protože je problematika kouření velmi aktuální ve všech věkových skupinách, nechali jsme se inspirovat a některé získané poznatky a informace z tohoto mezinárodního projektu použít i pro naší školu pod názvem "Týden proti kouření", který byl srozumitelný pro první i druhý stupeň.

Náš projekt získal i certifikát kvality, který je k nahlédnutí níže.

Mgr. Monika Abrtová

file ico Certifikát kvality "Why you shouldn´t start smoking" (84,7 KB) file ico Certifikát kvality "Be cool. Don´t smoke" (80,4 KB)

Turnaj v PEXESU

Na naší škole proběhl historicky 1. ročník turnaje v PEXESU. Hráči celého 1. stupně bojovali v sedmi skupinách a nejlépe se dařilo borcům ze 3. třídy. Obracení kartiček přilákalo celkem 27 hráčů.

Výsledky: 

1. místo   Vašek Hrabák  3.třída

2. místo  Maruška Vekoňová  3.třída

3. místo  Míša Schwarzová  2.třída, Kája Klvaňová  2.třída

Mgr. Václava Pohlotová

Třeťáci v knihovně

Žáci třetí třídy navštěvují pravidelně jednou měsíčně místní knihovnu. Seznámili se s provozem knihovny, zopakovali si, jak si vybrat a vypůjčit knihy a nejlepší čtenáři získali tzv. Čtenářský pas. Jde o sešítek, kam si po přečtení knihy zapíší základní údaje ohledně autora, ilustrátora, místa děje, žánru apod. a zodpoví několik otázek. Na konci děti přidělí knížce počet bodů od 1 do 10 podle toho, jak je zaujala.

Paní knihovnice, Jana Frühaufová, si připravuje také zábavná setkání, při kterých se žáci seznámí hravou formou s různými knížkami pro děti. To poslední si obzvlášť užili – přenesli se do Trnkovy Zahrady.

Naše chutě

Žáci třetí třídy se v rámci výuky prvouky pustili do zkoumání citlivosti svého jazyka. Rozpoznávali čtyři základní chutě a pokoušeli se identifikovat, která část jazyka je na danou chuť nejcitlivější. O tom, jak jim slano, sladko, kyselo a hořko „šmakovalo“ svědčí několik fotografií.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojená do projektu Ovoce do škol. Více informací najdete na http://www.skolniovoce.cz/ovoce_do_skol.

file ico Ovoce do škol-leták (2,4 MB)