Zprávy z akcí 2019 - 20

 

 V září jsme odstartovali celoroční projekt Výlety do minulosti, ve kterém se žáci seznamují s historií  naší školy, našeho města, navštěvují výstavy, různé instituce - policie, hasiči, tržnice, zahradnictví, výstavní síně, účastní se besed, koncertů, divadelních představení atd. Srovnávají život v minulost a dnes a hledají rozdíly.