Zprávy z akcí 2020 - 21

 

Projekty BEZPEČÍ a ZDRAVÍ:

I tento školní rok zahájila během měsíce září všechna oddělení školní družiny projektem BEZPEČÍ, který byl velmi ovlivněn aktuální situací týkající se viru COVID 19. S dětmi jsme si povídali o nebezpečí nákazy Corona virem, o hygienických opatřeních, která jsou nutné dodržovat, abychom se chránili před nákazou, názorně jsme si ukázali, jak se používá respirátor, ústní rouška, dezinfekce na ruce. Kromě aktuální tíživé situace jsme se společně zabývali i bezpečným chováním v dopravě při cestě do školy a ze školy (pro procvičení si svěřenci paní vychovatelky Zajíčkové zasoutěžili v poznávání dopravních značek). Povídali jsme si o bezpečném chování při vycházkách se třídou a školní družinou a bezpečným, opatrným a slušným chováním nejen ve škole. O zmiňovaných tématech děti z oddělení paní vychovatelky Klémové besedovaly s podporučíkem Jiřím Sládkem. Zdůraznili jsme si nebezpečí stýkání se s cizími lidmi, šikany a kyberšikany. Povídání a předvádění situací, do kterých se může kdokoli z nás dostat se líbilo všem.  Mohli jsme si vyzkoušet, jak bychom měli reagovat.

 

Projekt VODA a vodní toky:

Do našeho celoročního projektu VODA a vodní toky se každé oddělení školní družiny zapojilo svojí vlastní cestou. Poznávali jsme rozdíly mezi vodou užitkovou a pitnou, k čemu slouží čistička, jaká je voda v bazénu a v řece, jací živočichové v ní žijí atd. Někteří se jali poznávat povrchové vodstvo a zkoumat tak tok naší rokycanské řeky Klabavy, ale i zkoumat vodu, která teče v parku Rakováček. Jiní se zabývali putováním vody až do kohoutku, anebo pouštěním lodiček vyrobených z přírodnin po řece. Kam až je voda odnese….,

 

Záchranná stanice živočichů

Jako každý rok se někteří z nás mohli opět vydat do záchranné stanice živočichů v Rokycanech, kde jsme svojí návštěvou a malým finančním příspěvkem mohli s předstihem oslavit světový den zvířat, který náleží na 4. října. Od pana Moulise jsme se dozvěděli, jak se máme v přírodě zachovat, když najdeme poraněné zvíře, také jsme se zaměřili na význam vody pro živočichy a rostliny, a tímto jsme se zapojili do celoročního projektu týkající se vody a vodních toků. Na závěr jsme si prohlédli voliéry s jejich obyvateli a dozvěděli jsme se, co sem jednotlivá zvířata přivedlo. Těšíme se na jaro, kdy se sem budeme moci opět vrátit.

 

Projekt LES:

Během podzimního období se nám nabízelo uskutečnit projekt LES, při kterém jsme se mohli kochat krásami barevného listí, potěšit se sběrem podzimních přírodnin, něco hezkého společně vytvořit (lesní stavby a jiné projekty, barevné koláže, lodičky z kůry a listů stromů, apod.). Oddělení naší školní družiny se nechala do barevné přírody vtáhnout a rozhodla se, užít si podzim, i s nařízenými povinnostmi, naplno. Někteří k podzimnímu tvoření přidali i sportovní dovednosti v přírodě, v podobě uskutečněného triatlonu, a také jsme si v přírodě zarecitovali tématické básně a zazpívali podzimní písničky. Samozřejmě v dostatečných rozestupech.

Součástí projektu LES byla také DRAKIÁDA. Děti v 5. oddělení si vyrobily dráčky z papíru, které zdobily dle vlastní fantazie. První oddělení si zase uspořádalo DRAKIÁDU přímo v lese a svými draky z listů pak ozdobilo své oblíbené místo na stráni.

 

Projekt ETIKETA:

Během prvních měsíců školního roku se školní družina, kromě ostatních projektů, vždy vydává směrem posílení vhodného a slušného chování žáků ve škole, během obědů, vycházek, návštěv výstav, knihovny apod. To vše je zahrnuto v projektu ETIKETA. Především ale hezké chování vůči dospělým osobám (a to nejen ve škole), kamarádům, spolužákům, sourozencům, rodičům. Společně s dětmi jsme si procvičovali zásady správného stolování, chování v divadle, při vstupu do restaurace. Vysvětlili jsme si a předvedli, kdy je vhodné, aby první před ženou vcházel do budovy muž, kdo by měl chodit první ze schodů a do schodů apod.

.

Besedy s pracovníky Pedagogicko- psychologické poradny:

V září přivítala paní vychovatelka Klémová ve své družině pracovnici PPP z Rokycan. Tématem bylo zapojení nových dětí do kolektivu a vztahy v něm. S dětmi si povídali o tom, co mají rády, co je zajímá, co dělají ve volném čase, hráli různé hry podle projektu Třída plná pohody a poznávali tak blíže jeden druhého. Zjistili, že když druhé lépe známe, dokážeme je i lépe pochopit. Ostatní oddělení na takovéto shledání čekají…

 

Týden knihoven – malování na chodník

Na začátku měsíce října jsme se zúčastnili každoroční akce městské knihovny v Rokycanech – malování na chodník, která byla tentokrát ovlivněna tématem život a dílo Jana Ámose Komenského. Děti si mohly vybrat, zda budou kreslit podzimní školu, anebo jiný obrázek znázorňující stávající roční období. Kvůli horšímu počasí byla tato akce nejprve odložena, ale nakonec jsme se všichni dočkali a mohli jsme se konečně společně podzimně umazat.

 

Další akce

Jednotlivá oddělení školní družiny se účastnila svých vlastních akcí jako například návštěva tržnice a zahradnictví, kde si mohly děti vyzkoušet samostatný nákup, prohlédnout si druhy ovoce a zeleniny, podzimní rostliny a květiny. Další oddělení si zašlo do Muzea Dr. Bohumila Horáka na výstavu Můj méďa anebo do výstavní síně TRIANY na výstavu Patří mezi nás, kde si děti mohly prohlédnout a nakoupit výrobky svěřenců chráněné dílny Zvíkovecká kytička a tímto je podpořit. Jiné oddělení pak pořádalo turnaje v různých deskových hrách, např. ve Člověče, nezlob se.