Plán akcí ŠD na školní rok 2017 - 2018

 • CELOROČNÍ PROJEKT – BUBLINKY PASTELKOVÉ SVÁTKY
 • CELOROČNÍ PROJEKT ROK V PŘÍRODĚ
 • Den Rokycan. 
 • PROJEKT ETIKETA
 • Exkurze do zahradnictví.
 • Týden knihoven - malování na chodníku.
 • Besedy s PPP Rokycany.
 • Soutěžní odpoledne v městské knihovně.
 • Památky Rokycan - soutěž ŠD.  
 • Návštěva záchranné stanice živočichů.
 • PROJEKT  LES
 • Drakiáda.
 • PRROJEKT  ZDRAVÍ.
 • 1. pomoc.
 • Pravidelné ozdravné pobyty v solné jeskyni - 10 kúr.
 • Výstava prací výtvarného kroužku ŠD v městské knihovně. 
 • Mikulášská besídka s nadílkou. 
 • Den otevřených dveří. 
 • Vánoční posezení v ŠD s nadílkou. 
 • Vánoční výstava v DDM.
 • Návštěva klubu Korálci (klub tělesně postižených dětí). 
 • Eskymácká olympiáda.
 • Maškarní bál.
 • Návštěva Muzea B.Horáka Rokycany.
 • PROJEKT VELIKONOCE V DRUŽINĚ.
 • Den země - soutěžní odpoledne v DDM.
 • Divadelní představení.
 • Návštěva chovatelského kroužku v DDM 
 • PROJEKT BEZPEČÍ.
 • Rej čarodějnic .
 • Hvězdárna . 
 • Agiden pro děti.
 • Návštěva stanice ochránců přírody. 
 • Ukázky kanisterapie.
 • Atletická olympiáda.
 • Den dětí .
 • Výlet ŠD.