Školní družina

Organizace školní družiny:

Provoz ŠD : 6. 00 – 7. 40, 11.40 - 16. 15 hod.

 

Telefon ŠD : 1. oddělení  - 371 729 839 (v době 11. 40-12. 45 nebo 15. 00-16. 00 hod.)

                       2. oddělení - 736 229 550

                       3. oddělení – 725 513 583

 

Docházka zapsaných žáků a dětí (dále je psáno již jen žáků) do ŠD je povinná, nepřítomnost musí být omluvena rodiči. Do ranní družiny předává rodič žáka osobně vychovatelce. Za žáka, který nebyl zákonným zástupcem předán do ranní družiny vychovatelce osobně, nebo opustí školní budovu v čase zapsaném na přihlášce, přebírá veškerou odpovědnost rodič nebo zákonný zástupce. Žáka vyzvedává ze ŠD zákonný zástupce, po případě jiná zletilá písemně pověřená osoba – nelze žádat o propuštění žáka telefonicky.

Rodič si ve výjimečných případech může vyzvednout žáka v ŠD v 11. 45, 12. 45 a 13. 30 dle rozvrhu dané třídy. Pokud si žáka vyzvedne rodič z vyučování,  je povinen informovat vychovatelku. V jídelně TGM je možné vyzvednout nebo propustit žáka ve 12. 15, 13. 15 nebo ve 14. 00 hod., dle rozvrhu daného oddělení, jestliže se předem písemně prokáže. Pro vyzvednutí žáka ze školní družiny nebo školní jídelny, použijte předtištěný formulář, který je ke stažení na webových stránkách školy. Tento formulář je třeba předložit vždy, když si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedává žáka v jinou dobu, než je uvedena na přihlášce. Odpoledne je možné vyzvednout žáka v 15. 00, 15. 30,

16. 00 a  16. 15. hod.

 

Povinné vybavení do ŠD: 1. podepsaná pláštěnka

                                            2. podepsané převlečení na vycházku

                                            3. podepsané náhradní spodní prádlo a ponožky

                                            4. jedno balení papírových kapesníků

Doporučujeme nosit si do družiny svačinku na odpoledne.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim za spoluúčasti rodičů. Poplatek činí 100,- Kč na rok.

 

Úplata : Výše úplaty je stanovena na 120,- Kč měsíčně. Platí se dvakrát ročně.

V září 480,- Kč, lednu 720,- Kč. Platba se hradí bezhotovostním převodem. Číslo účtu a variabilní symbol žáka obdržíte během měsíce září u paní vychovatelky ve svém oddělení.

 

Obědy si rodiče zařizují a hradí sami ve školní jídelně ZŠ TGM, tel. 371 722 180, 371 720 283. V případě nepřítomnosti dítěte odhlásí rodiče telefonicky oběd v jídelně do 11°° hod. předchozího dne.

Stravovací karty žáci odevzdají vychovatelce.

 

Jak přihlásit nebo odhlásit žáka ze školní družiny?

Dostavte se osobně do prvního oddělení školní družiny, umístěného v přízemí školy a přihlaste se u vychovatelky Lenky Součkové. Zde vyplníte přihlášku a obdržíte informace pro rodiče a vnitřní řád školní družiny.

Při odhlášení ze školní družiny je nutné rovněž vyplnit formulář pro odhlášení žáka.

3. 9. 2018 probíhá ve školní dužině dodatečný zápis, s žáky se počítá od 4. 9. 2018.

 

1.odddělení: Lenka Součková - přízemí, č. dveří 107

2. oddělení: Barbora Gregorová–1. patro, č. dveří 203

3. oddělení: Bc. Pavla Zajíčková-přízemí, č. dveří 113

4. oddělení: Bc. Markéta Rothová–1. patro, 1. A, č.dveří 210                                                                             

 

file ico Informace pro rodiče ke stažení (34,0 KB)