Aktuální informace

 28. 6. 2018 jde 1. a 2. oddělení školní družiny na pěší výlet na Čilinu. Po vyučování děti odchází na oběd a po obědě odcházíme na Čilinu. Návrat je v 16. 00 hod. ke škole. Děti si vezmou batůžek, pláštěnku, pití, špekáček na opečení a dobrou náladu.

 

29. 6. 2018 bude provoz školní družiny pouze do 12. 00 hod. Oběd mají děti již v 9. 00 hod., zbývající žáci budou čekat na rodiče v 1. oddělení školní družiny.

 

V novém školním roce probíhá 3. 9. 2018 ve školní dužině dodatečný zápis.

Běžný provoz začíná 4. 9. 2018, každý žák předá lístek, na kterém bude čas odchodu.

Tyto lístky žák nosí tak dlouho, dokud rodič nedoplní přihlášku, nejpozději do 14. 9. 2018.

Všichni žáci odcházejí v doprovodu, sám může odejít jen ten, kdo do přihlášky uvedl, že odchází sám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.