Aktuální informace

 Vážní rodiče

  1. 9. 2021 probíhá ve školní družině dodatečný zápis, s žáky se počítá od 2. 9. 2021.

Obědy si prosím před nástupem do družiny zaplaťte ve školní jídelně. Umístění svých dětí do oddělení a jméno paní vychovatelky, najdete 1. 9. 2021 na nástěnce v šatně, kde si na požádání můžete ofotit také časy pro vyzvedávání žáků v jídelně, během 1. týdne.

Tyto seznamy jsou předběžné, po dodatečném zápisu najdete informace o umístění do oddělení v žákovské knížce vzadu ,,jiná sdělení“.

Od 2. 9. 2021, musí mít každý žák předtištěný formulář ,, uvolnění žáka ze školní družiny“ s informacemi v kolik hodin odchází a s kým. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy, pod školní družinou. Dokud nemá žák v přihlášce vyplněnou tabulku odchodů s možností ,, odchází sám“, nemůže být v případě potřeby, uvolněný z družiny sám. Tabulku odchodů musí zákonný zástupce vyplnit nejpozději do

10. 9.2021 ( obracejte se na svoji paní vychovatelku).