Aktuální informace

 

 Od listopadu budou žáci školní družiny opět navštěvovat solnou jeskyni - 10 kúr.

Žáci si v danný den dají do kapsy u bundy náhradní ponožky.

Doba trvání: 13. 45 - 14.45, návrat v 15. 00.

1. oddělení - čtvrtek

2. oddělení - úterý

3. a 4. oddělení - pátek

    

Keramická dílna

2. oddělení

Termín konání: 28. 11. 2018

Čas konání: 13. - 14.00

Poplatek: 50,- Kč

1. oddělení

Termín konání: 23. 11. 2018

Čas konání: 13. - 14.00

Poplatek: 50,- Kč

 

Fimo modelování

3. a 4. oddělení

Termín konání: 12. 12. 2018

Čas konání: 14. - 15.00

Poplatek: 50,- Kč

 

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.