Aktuální informace

 

27. 3. 2018 divadélko KOS

Vstup: 45,- Kč

Místo konání: tělocvična školy

Čas konání: 13. 45 - 14. 45 hod. 

 

10. 4. 2018 divadélko NÁNA

Vstup: 50,- Kč

Místo konání: tělocvična školy

Čas konání: 13. 45 - 14. 45 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.