Aktuální informace

 

8. 3. 2019 KNIHOVNA

2. oddělení

13. 30 - 15. 00

 

13. 3. 2019 KNIHOVNA

1. oddělení

12. 30 - 13. 30

 

18. 3. 2019 DIVADÉLKO NÁNA

všechna oddělení

14. 15 - 15. 15

Vstup: 50,-Kč

 

10. 4. 2019 DRÁTKOVÁNÍ S KLUBEM MOZAIKA

2. oddělení

13. 30 - 15. 00

Vstup: 50,- Kč

 

12. 4. 2019 KLUB MOZAIKA - ZDOBENÍ VAJÍČEK VOSKEM

1. oddělení

13. 00 - 15. 00

Děti si donesou 3 vyfouklá vajíčka.

Vstup 50,- Kč

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.