Informace k novému školnímu roku 2020 - 21

Vážní rodiče

  1. 9. 2020 probíhá ve školní družině dodatečný zápis, s žáky se počítá od 2. 9. 2020.

Obědy si prosím před nástupem do družiny zaplaťte ve školní jídelně.

Umístění svých dětí do oddělení a jméno paní vychovatelky, najdete 1. 9. 2020 na nástěnce v šatně, kde si na požádání můžete ofotit také časy pro vyzvedávání žáků v jídelně, během 1. týdne.

Tyto seznamy jsou předběžné, po dodatečném zápisu najdete informace o umístění do oddělení v žákovské knížce vzadu ,,jiná sdělení“.

Od 2. 9. 2020, musí mít každý žák předtištěný formulář ,, uvolnění žáka ze školní družiny“ (je ke stažení na webových stránkách školy, pod školní družinou) s informacemi v kolik hodin odchází a s kým. Dokud nemá žák v přihlášce vyplněnou tabulku odchodů s možností ,, odchází sám“, nemůže být v případě potřeby, uvolněný s družiny sám. Tabulku odchodů musí zákonný zástupce vyplnit nejpozději do 11. 9. 2020 ( obracejte se na svoji paní vychovatelku).

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.