Aktuální informace

 

Školní družina přeje všem dětem i rodičům krásné vánoční svátky a v příštím roce hodně dobrých přátel, spoustu pěkných zážitků a pevné zdraví.

 

Karneval

Všechna oddělení

 

Termín konání: 22. 2. 2019

Čas konání: 14. - 15.00

Vstupné: 50,-Kč

 

1. 2. 2019 pololetní prázdniny

4. - 8. 2. 2019 jarní prázdniny

Obědy jsou automaticky odhlášeny.

 

13. 2. 2019 Muzeum

2. oddělení: 13.30 - 14. 30

10,- Kč

 

25. 2. 2019 herní odpoledne s klubem Mozaika

 výroba Mýdel

2. oddělení: 13. 15 - 14. 45

50,- kč

 

 

 

S platností od 1. 1. 2018 ředitelka školy ZŠ ulice Míru Rokycany vydává toto nařízení.

Přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

Zákonní zástupci a další osoby, které navštíví školu, jsou povinni návštěvu školy nahlásit (zvonek na dveřích) a vyčkat příchodu pracovníka. Cizí osoby se nesmí svévolně pohybovat v patrech budovy.

Zákonní zástupci nahlašují (zvonek u dveří) příchod žáka do školní družiny a nevstupují do budovy. Při vyzvedávání ze školní družiny je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce svou přítomnost a čeká před budovou školy na příchod žáka.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat časy pro vyzvedávání – 15. 00, 15. 30, 16. 00, 16. 15 hodin. V jiném čase žáci předáváni nebudou.