Vedení školy

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D
ředitelka školy
Mgr. Lenka Zátková
zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Zdeňka Pelikánová zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelé

1.A  Mgr. Petra Brožková                             
 5.A  MgA. Petra Dolanová
1.B  Mgr. Kateřina Schreierová
 

 5.B 

 Mgr. Sylva Zemánková
2.A  Mgr. Jana Černá  

 6.A

 Mgr. Lucie Popovičová
2.B
 Mgr. Alena Hořicová
 

 6.B

 Mgr. Hana Schwarzová
3.A  Mgr. Václava Pohlotová
 

 7.A

 Mgr. Martina Střelbová
3.B  Mgr. Jana Šplíchalová
 

 7.B

 Mgr. Martina Finková
4.A
 Mgr.Edita Kantoříková
 

 8.A

 Mgr. Lucie Bartovská
4.B
 Mgr. Ilona Vildová
   8.B
 Mgr. Vladimíra Janovcová
      9.A  Mgr. Monika Váňová
      9.B  Mgr. Julie Matoušková

Přípravná třída

-

Netřídní učitelé

Martina Hauerová, BA
Bc. Dalibor Mukenšnábl
Mgr. Pavla Mrázková
Dominika Lakatošová
Bc. Marek Drapák
Mgr. Martina Paulová
Mgr. Marcela Spěváčková
Mgr. Marika Monhartová

Metodik prevence

Mgr. Marika Monhartová

Speciální pedagog

Mgr. Jana Šplíchalová

Výchovný poradce

Mgr. Julie Matoušková

Sociální pedagog

Bc. Markéta Rothová

Školní psycholog

Mgr. Magdaléna Zemanová

Vychovatelky školní družiny

Lenka Součková-vedoucí vychovatelka

Bc. Pavla Zajíčková

Barbora Gregorová
Bc. Markéta Rothová
Zdeňka Klémová

Věra Vavřičková, DiS

Pedagogičtí asistenti

Adéla Fouňová
Bc. Gabriela Dejmková

PaedDr. František Hyndrák

Bc. Markéta Rothová
Bc. Pavla Zajíčková

Bc. Miloslava Matějková

Monika Málková
Veronika Šebová
Zdeňka Klémová
Bc. Vladimíra Gregorová
Věra Vavřičková, DiS.
Šárka Šilpochová
Klára Jandová
Veronika Uherská
Bc. Iveta Tycarová
Markéta Eretová

!!! Schůzku s každým učitelem je možné domluvit telefonicky na čísle 371 729 838 nebo 606 048 295.