Vedení školy

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D
ředitelka školy
Mgr. Lenka Zátková
zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelé

1.A  Mgr. Alena Hořicová                             
  5.A Mgr. Václava Pohlotová
1.B  Mgr. Ilona Vildová
 

  5.B 

 Mgr. Vladimíra Janovcová
2.A Mgr. Alena Vyková
 

  6. A

 

 Mgr. Monika Váňová
2.B
 
 Mgr. Jana Černá
 

  6.B

 Mgr. Julie Matoušková
3.A  Mgr. Petra Brožková
 

  7. A

 Mgr. Lucie Popovičová
3.B  Mgr. Hana Schwarzová
 

  7. B

 Mgr. Marika Monhartová
4.A
 Mgr. Edita Kantoříková
 

  8. A

 Mgr. Sylva Zemánková
4.B
 Mgr. Martina Finková
    8. B
 Mgr. Monika Abrtová
      9. Mgr. Marcela Spěváčková

Netřídní učitelé

Mgr. Petra Dolanová
Bc. Bohumila Sommerová
Martina Střelbová
Nikol Lišková
Mgr. Lucie Bartovská
Mgr. Martina Paulová
Marek Drapák
 
 

Pedagogičtí asistenti

 
Adéla Fouňová
Gabriela Dejmková

Monika Zikmundová

Bc. Markéta Rothová
Bc. Pavla Zajíčková

Bc. Miloslava Matějková

Monika Málková
Marka Cermanová
Zdeňka Klémová
Vladimíra Gregorová
 Dis. Věra Vavřičková
 Mgr. Milena Palusková
 Ilona Lachoutová
Barbora Čekanová
 
 

Vychovatelky školní družiny

Lenka Součková-vedoucí vychovatelka

Bc. Pavla Zajíčková

Barbora Gregorová
Bc. Markéta Rothová

Školní asistent


Speciální pedagog

Ilona Lachoutová

Schůzku s každým učitelem je možné domluvit telefonicky na čísle 371 729 838 nebo 606 048 295.