Vedení školy

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D
ředitelka školy
Mgr. Lenka Zátková
zástupkyně ředitelky školy

Třídní učitelé

1.A  Mgr. Alena Vyková                             
  5.A Mgr. Václava Pohlotová
1.B  Mgr. Jana Černá  

  5.B 

 Mgr. Hana Schwarzová
2.A Mgr. Petra Brožková
 

  6. A

 

 Mgr. Lucie Popovičová
2.B
 
 Mgr. Alena Hořicová  

  6.B

 Mgr. Jan Buček
3.A  Mgr. Edita Kantoříková
 

  7. A

 Mgr. Sylva Zemánková
3.B  Mgr. Ilona Vildová
 

  7. B

 Mgr. Monika Abrtová
4.A
 Mgr. Martina Finková
 

  8.

 Mgr. Marcela Spěváčková
4.B
 Mgr. Zuzana Havlová
    9.  Mgr. Monika Váňová

Netřídní učitelé

Mgr. Marika Monhartová
Bc. Bohumila Sommerová
Mgr. Julie Matoušková
Nikol Lišková
Veronika Sirová
Michaela Novotná
Magdelena Pískačová
Střelbová Martina
 

Přípravná třída

Mgr. Milena Palusková

Pedagogičtí asistenti

 
 Adéla Fouňová
Gabriela Dejmková

Monika Zikmundová

Bc. Markéta Rothová
Bc. Pavla Zajíčková

Bc. Miloslava Matějková

Monika Málková
Marka Cermanová
Zdeňka Klémová
Vladimíra Gregorová
 
 

Vychovatelky školní družiny

Lenka Součková-vedoucí vychovatelka

Bc. Pavla Zajíčková

Barbora Gregorová
Bc. Markéta Rothová

Školní asistent

Petra Ivaničová

Speciální pedagog

Ilona Lachoutová

Schůzku s každým učitelem je možné domluvit telefonicky na čísle 371 729 838 nebo 606 048 295.