Sportovní hry

Kroužek je určen šikovným i nešikovným, holkám i klukům, mladším i starším (5.-9. třídy). Zaměřujeme se na pohybové hry, kolektivní sporty, na rozvoj koordinace a techniky, poznáváme pravidla různých sportovních her a disciplín. Učíme se dodržovat fair play. V zimním období cvičíme v tělocvičně, když je vhodné počasí, chodíme na venkovní hřiště. Zdokonalíme pohybové dovednosti, vylepšíme pohybové schopnosti a vypěstujeme dlouhodobější vztah ke zdravému pohybu. V našem kroužku je vítán každý, kdo má rád pohyb a chce aktivně využívat svůj volný čas.