Mladý záchranář

Kroužek je určen pro všechny žáky školy (kromě 1. a 2. ročníků), je zaměřen na praktické poskytnutí první pomoci, zvládnutí krizových situací (co dělat, kam volat, …), BESIP (znalosti dopravních situací, značek, jízda na kole,…) Účast na soutěžích: Hlídky mladých zdravotníků, Dopravní soutěž, soutěž hasičů Mladý záchranář

Mgr. Václava Pohlotová