Září

V rámci našeho projektu zahradníci ze školy jsme společně vytvořili logo projektu a úvodní text na webové stránky. Rozdělili jsme se do různých skupin. Každá skupina pracuje na jiné části našeho projektu. Společně pak hodnotíme jednotlivou práci ve skupinách.

Reportéři – točí propagační video projektu, vytváří spoty pro TV Zahradník a fotografují celý projekt.

Novináři – zpracovávají texty na web a do tisku.

Sponzoři – připravují e-mail pro sponzory se žádostí o sponzorský dar a komunikují s nimi.

Propagace – připravují plakáty, pozvánky, infokarty.

Kameny – připravují dárkové předměty ve formě veselých kamenů.

Říjen

Skupiny jsou rozdělené a nyní každá usilovně pracuje na své části našeho společného projektu.

Novináři sepsali svoji první zprávu do tisku o našem projektu. Teď se připravují na setkání s panem starostou nebo panem místostarostou Rokycan. Musí si sepsat body, o kterých chtějí mluvit a připravit se na otázky, na které se může pan starosta nebo pan místostarosta zeptat. Zárověň je chtějí požádat o propagaci celého projektu pomocí zprávy v městském rozhlase a vylepením plakátů na plakátovací plochy.

Reportéři sepisují scénář našeho prvního propagačního videa. Společně vytváří dialogy, které budou na videu a připravují rekvizity.

Skupina "sponzoři" připravuje text a pozvánku na zahradnický trh, který se bude konat v průběhu května 2020.

Propagace tvoří plakát, kde chce oslovit ostatní žáky naší školy. Potřebujeme pomoc se sběrem plastových kelímků. Plastové kelímky použijeme na výsev semen.

Kameny připravují text a plakát o tom, co to vůbec skupina kameny je a co je její náplní. Jste zvědaví? Skupina kameny připraví kameny, kterým vdechne život tím, že jim nakreslí oči. Tyto kameny pak bude rozdávat na zahradnickém trhu jako malý dáreček k nákupu sazenic. Doufejme, že udělají všem nakupujícím radost.


Soutěž ve sběru kelímků Veselé kameny